Úvod » Oznamy » Najsvätejšej Trojice

Najsvätejšej Trojice

(25. týždeň, 17.06.2019 – 23.06. 2019)

  • Dnes po večernej svätej omši na Brezovci sa uskutoční organový koncert žiakov Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa. Vstup je voľný.  Všetkých srdečne pozývame.
  • Vo štvrtok 20.6.2019 je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi. Sväté omše budú takto: FK: 06:00, 08:00, 14:45, 18:00 hod; BR: 07:00, 16:00, 18:30; VK: 17:00 hod. V prípade priaznivého počasia pri večerných svätých omšiach bude Eucharistická procesia. Veriaci, ktorý sa zúčastní v tento deň na recitovaní alebo speve hymnu Ctíme túto sviatosť slávnu – môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
  • V nemocnici sv. omša vo štvrtok nebude. Svätá omša zo sviatku bude v stredu o 16:00 hod.
  • Vo štvrtok 20.6.2019 adorácia vo farskom kostole nebude.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  • Rodičia birmovancov venovali na potreby kostola 1100€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Ruža sv. Cyrila venovala pre potreby kostola 100€. Vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovská 1193 a 1194.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Urbanovej a Hamuliakovej.
  • O upratovanie kostola vo VK prosíme: rod. Páterkovú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

17.6.

 

 

Fk

 

06:00

+ Terézia Halušková

O

18:00

+ Štefan Vankúš

F

Br

18:30

+ Mária a Jozef

H

 

Ut

18.6

 

Fk

06:00

+Tomáš, Helena, Imrich

D

18:00

+ František Kuckovič

F

Br

18:30

+Viliam, Žofia a Ondrej Jucha

H

NsP

16:00

+ Mária a Milan Strguľa

F

 

St

19.6

 

 

Fk

06:00

+Anna a Ondrej Vasiľ

D

 

18:00

+ Margaret, Herbert a Marieta

H

Br

NsP

18:30

16:00

+ Ján Meľo

+ syn Ladislav a muž Juraj Bako

F

O

 

 

 

Št

20.6

 

 

 

NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

 

Fk

06:00

08:00

14:45

Za veriacich

+ Žofia a Milan Kubíkovci

Na úmysel

D

O

H

18:00

+ rodičia Ladislav a Mária

F

Br

07:00

16:00

18:30

Na úmysel ordinára

Za zdravie a BP pre rod. Čaniovú

+ Dušan a Marián Palovčík

D

F

O

VK

17:00

Za zosnulých z rodiny Páterkovej

H

 

 

Pia

21.6.

 

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Fk

06:00

Poďakovanie za 60 r. spoločného života Belvočíkovcov

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Juríčkovú

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre pracovníkov detského oddelenia NsP DK

F

VK

17:00

+ Cyril a Mária

H

 

 

So

22.6

 

 

Fk

06:30

+Ján st. a Ján ml.

Za + rodičov Gejzu a Pavlínu Dobrotkových

D

H

16.00

Sobášny obrad

F

18:00

+ sestra Viera

F

Br

07:00

+ syn Pavol a rodičia Emília a Pavol Ilčík

O

 

 

 

 

Ne

23.6

 

 

 

 

Dvanásta nedeľa v cezročnom období

Fk

06:30

 Juraj Feťko

F

09:00

+ Mária a Jozef Holubčík

F

11:00

+Jolana Šináľová

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Mária Gáliková

F

18:30

+ Ladislav a Anna Šoltésová

H

NsP

16:00

Za Z a BP pre rod. Jurášovú

H

VK

09:15

Za zosnulých z rodiny Kubaľákovej

D