Úvod » Oznamy » Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

 • Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

  Od 29.3.2021 do 04.4.2021

 • Dnes je Kvetná nedeľa, kedy sa požehnávajú ratolesti na znak slávnostného vstupu Pána Ježiša do Jeruzalema. Požehnané ratolesti budú vzadu v predsieni kostolov, môžete si ich vziať do svojich príbytkov.
 • Od pondelka do stredy v čase od 8:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00 bude možnosť stretnutia sa s kňazom v pastoračnom centre.
 • V pondelok až v stredu môžete sledovať sväté omše z našej farnosti cez Facebook ráno o 7.00 a večer o 17.30, kedy začína modlitba svätého ruženca.
 • Cez Veľkonočné trojdnie budeme vysielať online na našej Facebookovej stránke ale aj prostredníctvom TvDK a to takto:
  • Zelený štvrtok: 18:00 Priamy prenos sv. omše na pamiatku Pánovej večere (online cez Facebook a TvDK)
  • Veľký piatok:  Prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  • 11:00 Pobožnosť krížovej cesty (online cez Facebook)
  • 15:00 Obrady Veľkého piatku (online cez Facebook a TvDK)
  • do 19:00 adorácia pred Najsvätejšou Oltárnou Sviatosťou
  • (možnosť adorácie bude v každom kostole)
  • Biela sobota:    8:00 – Ranné chvály (online cez Facebook) a po nich bude adorácia do 19.00. (možnosť adorácie bude v každom kostole)
  • 19:30 Veľkonočná vigília (online cez Facebook a TvDK)
 • Ruža sv. Anny obetovala pre potreby kostola 160€ a ruža sv. Margity 125€.
 • Na budúcu nedeľu bude veľkonočná ofera na ktorú budete môcť prispieť prostredníctvom účtu SK35 0900 0000 0003 2362 6972, alebo cez kostolné pokladničky.
 • Mesto Dolný Kubín pripomína, že do stredy 31. marca je potrebné vykonať elektronické sčítanie obyvateľov na internetovej stránke www.scitanie.sk. Prosím nezabudnite na túto povinnosť a prihláste sa k svojmu mestu a tiež vierovyznaniu.
 • BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

  Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 •  

   

  Po

  29.3

   

   

  Fk

   

   

  07:00

  + Anna a Karol P.

  D

   

  + Václav Horáček 10. výročie

  A

   

  Na úmysel

  B

  18:00

  + Július a Mária Kohányi

  H

   

  Za BP a vytrvalosť pre otca

  U

   

   

  Ut

  30.3

   

   

  Fk

   

   

   

  07:00

  + Valika Zelinová

  D

   

  Za duše v očistci

  H

   

  Na úmysel

  B

  18:00

  + Mária a Juraj Dragan

  A

   

  Za z a BP pre Ladislava s rod.

  U

   

   

     St

  31.3

   

   

   

  Fk

   

   

  07:00

  Za zdravie a BP rod. Jurčíkovej

  D

   

  + Štefan Šuriňák

  A

   

  + Štefan a Zuzana Valek

  H

  18:00

  ZBP pre Miroslavu – 30 rokov

  B

   

  + Michal a Žofia Matejko

  U

   

   

  Št

  1.4

   

   

  Zelený štvrtok

  Fk

   

  18:00

   Augustín Janeček

  D

   

  Za kňazov našej farnosti

  B

   

  + Jozef a Mária Ferenčík

  H

   

  Za rodičov Iveta a Vojtech

  A

   

  Mária a Jozef Ďaďo

  U

   

   

  Pia

  2.4

   

   

  Veľký piatok

   

  15:00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  So

  3.4

   

   

  Biela sobota

  Fk

  19:30

  Za veriacich

  D

   

  Na úmysel celebranta

  H

   

  Na úmysel

  A

   

  Za duše v očistci

  B

   

  Za členov ruže sv. Petra

  U

   

   

  Ne

  4.4

   

   

  Veľkonočná nedeľa

   

  Fk

  09:00

  Za veriacich

  D

   

  + Jozef a Helena Šimek

  A

   

  + z rod. Kubaľákovej

  H

   

  + Ľudovít Butkaj

  B

   

  + rodičia Hrbkový

  U