Úvod » Oznamy » Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

(16. týždeň, 15.04.2019 – 21.04. 2019)

 • Možnosť pristúpiť k sv. spovedi bude ešte dnes popoludní od 14:00 do 17:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Dnes máte možnosť zapísať chorých, ku ktorým nechodíme pravidelne na prvé piatky na sv. spoveď. Navštívime ich zajtra v dopoludňajších hodinách.
 • V stredu 17.4.2019 po svätej omši sa v pastoračnom centre uskutoční pravidelné stretnutie lektorov, na ktorom sa budú rozdeľovať služby na veľkonočné sviatky. Prosíme všetkých lektorov o účasť. 
 • Spišské biskupstvo spolu s LUX communication a TV LUX pripravili dokumentárny film o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. (názov filmu VOJTAŠŠÁK). Tento film bude TV LUX vysielať počas veľkonočného Trojdnia: na Veľký piatok o 20:05, na Bielu sobotu o 16:00 a na Veľkonočnú nedeľu o 15:45.
 • Sv. omše v nemocnici: Tento týždeň bude sv. omša v utorok a v nedeľu. Počas Trojdnia sv. omše nebudú.
 • Zelený štvrtok: sv. omše: FK – 18:00, Br – 17:00, VK – 17:00 hod. Po sv. omšiach bude vo všetkých kostoloch pobožnosť krížovej cesty. Potom bude možnosť zotrvania v modlitbe s trpiacim Kristom vo farskom kostole a na Brezovci až do 22:00 hod. Vo Vyšnom Kubíne do 20:00. Ráno svätá omša nebude!!!
 • Veľký piatok: Prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Obrady: FK – 15:00, BR – 17:00, VK – 16:00. Po skončení obradov bude vyložená Sviatosť Oltárna do 22:00 hod. vo VK do 20:00 hod. s možnosťou uctiť si kríž a navštíviť Boží hrob.        O 20:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty na Kuzmínovo, ktorá začne pri misijnom kríži pri farskom kostole.
 • Biela sobota: O 08:00 hod. budú ranné chvály v obidvoch kostoloch (FK a BR) a po nich bude vyložená Sviatosť Oltárna v Božom hrobe. Vo VK bude vyloženie o 10:00 hod. Ukončenie poklony bude 15 min. pred začiatkom obradov. Chceme vás povzbudiť, aby ste prišli na návštevu Božieho hrobu spolu aj so svojimi deťmi. Obrady začnú: FK – 19:45, BR – 19:45,  VK – 19:45 hod. Na obrady si doneste sviece.
 • V tieto dni možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu) získať úplne odpustky:

     Zelený štvrtok – účasťou na adorácii Najsvätejšej sviatosti a recitovaním alebo       spevom hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu

     Veľký piatokpri nábožnej účasti na poklone krížu.

     Veľkonočná vigília – pri obnove krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu pri sv. omšiach bude pri východe z kostola sviatočná ofera.
 • Veľkonočné upratovanie farského kostola bude v stredu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Bysterca a starého mesta.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude vo streda o 08:00 hod. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
 • O pomoc pri veľkonočnom upratovaní kostola vo VK prosíme rodiny Suroviakovú, Melicherčíkovú a Škvarkovú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

15.4.

 

 

Fk

06:00

+ Anton a Irena Ďaďo

D

18:00

+ sestra Rozamunda

F

Br

18:30

+ Helena Bjelová

H

CSŠ

07:45

+ Mária Paulovičová (11. výročie)

O

Ut

16.4.

 

 

Fk

06:00

+ Stanislav W.

D

18:00

+ Ignác a Emília Koptová

H

Br

18:30

+ Ján Sobčák

F

NsP

16:00

Za neznámeho darcu

O

St

17.4.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Štefan, Terézia a Anna Kecera

D

18:00

+ Karol Balent

H

18:30

Za zdravie a BP pre Štefana, Barboru a Tadeáška

F

CSŠ

07:45

Za prijatie do B. kráľovstva pre + Františka

O

Št

18.4.

 

 

Zelený štvrtok

Fk

 

Br

18:00

Za všetkých, ktorých nosím vo svojom srdci

O

17:00

+ Štefan Valek  (1. výr.)

Za zdravie a BP za 70. rokov života pre Olinku

D

F

VK

17:00

Na úmysel

H

Pia

19.4.

 

Veľký piatok

 

Fk

15:00

Obrady veľkého piatku

O

 Br

17:00

Obrady veľkého piatku

D

VK

16:00

Obrady veľkého piatku

H

So

20.4.

 

Biela sobota

Fk

Br

19:45

Za odvahu prijať Božiu vôľu a bojovať

O

19:45

Za zdravie a BP pre Jolanu Šinál

+ Margita a Benjamín Straka

D

F

VK

19:45

Na úmysel

H

Ne

21.4.

 

 

 

 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Annu, Ľudmilu a Jozefa

H

09:00

+ Július Hurák

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre dcéru Danku s rodinou

F

Br

07:45

+ Eva Mičovská

D

10:00

Za deti, mladých a rodiny našej farnosti

O

18:30

Za Božiu pomoc pre Tomáška T.

O

NsP

16:00

Poď. za 40r. manželstva pre Štefana a Ľudmilu

O

VK

09:15

Na úmysel

H