Úvod » Oznamy » Kvetná nedeľa

Kvetná nedeľa

(13. týždeň, 26.03. – 01.04. 2018)

Farské oznamy

 • Dnes po sv. omši pred kostolom budú členovia Občianskeho združenia Fórum života rozdávať bielu stužku na podporu úcty k životu. Táto akcia je podporená KBS.
 • Možnosť pristúpiť k sv. spovedi bude ešte dnes popoludní od 14:00 do 17:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • V stredu 28.3.2018 po svätej omši sa v pastoračnom centre uskutoční pravidelné stretnutie lektorov, na ktorom sa budú rozdeľovať služby na veľkonočné sviatky. Prosíme všetkých lektorov o účasť. 
 • Otec biskup Štefan srdečne pozýva všetkých mladých na Diecézne stretnutie mládeže, ktoré sa uskutoční 7. apríla 2018 v Spišskej Novej Vsi.
 • Sv. omše v nemocnici: Tento týždeň bude sv. omša v utorok a v nedeľu. Počas Trojdnia sv. omše nebudú.
 • Zelený štvrtok: sv. omše: FK – 18:00, Br – 17:00, VK – 17:00 hod. Po sv. omšiach bude vo všetkých kostoloch pobožnosť krížovej cesty. Potom bude možnosť návštevy Sviatosti Oltárnej  vo farskom kostole a na Brezovci až do 22:00 hod. Vo Vyšnom Kubíne do 20:00. Ráno svätá omša nebude!!!
 • Veľký piatok: Prísny pôst, zdržiavanie sa mäsitého pokrmu. Obrady: FK – 15:00, BR – 17:00, VK – 16:00. Po skončení obradov bude vyložená Sviatosť Oltárna do 22:00 hod. vo VK do 20:00 hod.

O 20:00 hod. bude pobožnosť krížovej cesty na Kuzmínovo, ktorá začne aj skončí pri misijnom kríži.

 • Biela sobota: O 08:00 hod. budú ranné chvály v obidvoch kostoloch (FK a BR) a po nich bude vyložená Sviatosť Oltárna. Vo VK bude vyloženie o 10:00 hod. Ukončenie poklony bude 15 min. pred začiatkom obradov. Chceme vás povzbudiť, aby ste prišli na návštevu Božieho hrobu spolu aj so svojimi deťmi. Obrady začnú: FK – 19:15, BR – 19:15,

VK – 19:15 hod. Na obrady si doneste sviece.

 • V tieto dni možno za obvyklých podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie akejkoľvek záľuby v hriechu) získať úplne odpustky:

Zelený štvrtok – účasťou na adorácii Najsvätejšej sviatosti a recitovaním alebo spevom hymnu Tantum ergo – Ctíme túto sviatosť slávnu

Veľký piatokpri nábožnej účasti na poklone krížu.

Veľkonočná vigília – pri obnove krstných sľubov.

 • Na Veľkonočnú nedeľu pri sv. omšiach bude pri východe z kostola sviatočná ofera.
 • Veľkonočné upratovanie farského kostola bude v stredu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Bysterca a starého mesta.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude vo streda o 08:00 hod. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
 • O pomoc pri veľkonočnom upratovaní kostola vo VK prosíme rod. Kyselová, Spišáková a Ottová
 • Od 26. marca do 31. mája 2018 môžu záujemcovia (rodičia, zákonní zástupcovia) podávať žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do cirkevnej materskej školy.
 • Piataci, ktorí majú záujem o štúdium na reálnom osemročnom gymnáziu na Cirkevnej spojenej škole môžu podávať svoje prihlášky na Základnej škole ktorú navštevujú do 10. apríla a do nášho gymnázia doniesť k 20. aprílu.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

26.3.

 

 

Fk

06:00

+ Eugen, František a Mária

D

18:00

Za BP pre rod. Suchú

B

Br

18:30

+ Zuzana, Helena, Ján Datko

H

CSŠ

07:45

Na úmysel

M

Ut

27.3

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Borovcovú

D

18:00

+ Antonia a Jozef

O

Br

18:30

+ Ján Šeliga

B

NsP

16:00

+ Barbora Jozef a Ján

H

St

28.3.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Štefan Jurčík

D

18:00

+ Katarína Burošová

H

18:30

+ Otto Šarkozy

B

CSŠ

07:45

Za + bratrancov Petra a Alberta

O

Št

29.3.

 

Zelený štvrtok

Fk

Br

18:00

Poďakovanie za 60 r. života

B

17:00

Na úmysel

D

VK

17:00

Za zdravie a BP pre Daniela a blízkych

H

Pia

30.3.

 

Veľký piatok

 

Fk

15:00

Obrady umučenia Pána

B

 Br

17:00

Obrady umučenia Pána

D

VK

16:00

Obrady umučenia Pána

H

So

31.3.

 

 

Biela sobota

Fk

Br

19:15

Na úmysel

B

19:15

Na úmysel ordinára

Na úmysel

D

O

VK

19:15

Na úmysel

H

Ne

1.4.

 

 

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

 

Fk

06:30

+ Ján Šica

H

09:00

+ Vladimír Hrkel (10. výr.)

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za členov ruže sv. Heleny

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

Za požehnanie pre žiakov a učiteľov CSŠ

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel

B

VK

09:15

+ Augustína a Miroslav Chlupáček

H