Úvod » Oznamy » Krst Krista Pána

Krst Krista Pána

(3. týždeň, 14.01.2019 – 20.01. 2019)

 • Dnes sa končí Vianočné obdobie. Nasleduje Obdobie cez rok pred Pôstnym obdobím. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov. Pán Boh zaplať!
 • Vo štvrtok bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „Sviatosť zmierenia“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
 • Od 18. 01. – 25. 01. 2019 je týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Uchádzači o prijatie do kňazského seminára, ktorí sa chcú stať kňazmi a študovať katolícku teológiu, môžu podať svoje prihlášky do 28.02.2019, cez farský úrad.
 • Ruža sv. Petra venuje pre potreby kostola 60€. Pán Boh zaplať!
 • Ak niekto stratil kľúče od auta na parkovisku pred kostolom, tak si ich môže vyzdvihnúť na vrátnici v škole J. Matušku.
 • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva všetkých mladých na zimný výstup na Téryho chatu. Výstup sa uskutoční 26. 1. (sobota) 2019.Viac informácii nájdete na plagáte.
 • Od 8.3-10.3.2019 sa v Centre Božieho milosrdenstva, pri Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch, uskutoční príprava na manželstvo. Viac informácii na plagáte.
 • Termín prvého sv. prijímania v našej farnosti je 26.5.2019 a sviatosti birmovania bude 2.6.2019.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1889. 1893.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Paterková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

Po

14.1.

 

Fk

06:00

+ Anna a Anton Kvočka

D

18:00

+ Jozef a Terézia Ťasnocha

F

Br

18:30

+ Mária Šikalová

H

CSŠ

07:45

+ Filip a Milan Škvarka

O

Ut

15.1.

 

 

Fk

06:00

+ Oľga a Cyprián Jakubjak

D

18:00

+ Jozef, Zdenka a Janka

H

Br

18:30

+ Anton Kucbel

O

NsP

16:00

Za BP pre Martu a jej dobrodincov

F

St

16.1.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef Lúčka

D

18:00

+ Juraj Majdiš

H

Br

18:30

+ Ján Gaššo (1. výročie)

F

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Teréziu

O

Št

17.1.

 

Sv. Anton,

opát

Fk

06:00

+ Michal Záň

H

18:00

+ Adam a Bernardína Gaško

D

Br

17:00

+ Augustín a Marta Paluga

O

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

Pia

18.1.

 

Fk

06:00

+ rod. Grebáčová

D

18:00

Za zdravie a BP pre dcéru Zuzanu

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Stanislava, Zuzanu, Matúša a Samuela

F

VK

17:00

Za Z a BP pre Luciu

H

So

19.1.

 

 

Fk

06:30

+ Jozef, Anna a Jozef Balko

Za zdravie a BP pre Jána Davida (99.nar.)

D

O

18:00

+ Ján Mäsiar st.

F

Br

07:00

+ Milan Hromják

H

Ne

20.1.

 

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Máriu

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ondrej a Žofia Jurčík

O

Br

07:45

+ Pavol a Veronika Ninis

D

10:00

Za BP pre rodinu Škrabalovú

H

18:30

+ kňaz Anton Tatarko

O

NsP

16:00

+ Žofia a Ján

O

VK

09:15

+ Vladimír, Zuzana a Ján

F