Úvod » Oznamy » Krst Krista Pána

Krst Krista Pána

(2. týždeň, 08.01. – 14.01. 2018)

Farské oznamy

  • Dnes sa končí Vianočné obdobie. Nasleduje Obdobie cez rok pred Pôstnym obdobím. Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým veriacim, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do prípravy a priebehu vianočných sviatkov. Pán Boh zaplať!
  • Tento týždeň budú už riadne sv. omše za účasti deti a pre mládež, rodiny a tiež už aj v nemocnici.
  • Vo štvrtok 11.01.2018, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia terciári.
  • V sobotu 13.01.2018, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 08:00 hod.
  • Na nástenke (aj na internetovej stránke) nájdete nové rozplánovanie predmanželskej a predkrstnej prípravy na rok 2018.
  • Naša farská charita chce spružniť svoju činnosť vo farnosti a hľadá dobrovoľníkov na spoluprácu. Ich úlohou by bola návšteva, rozhovor, sprevádzanie na prechádzky, príp. k lekárovi chorých, pomoc pri zbere šatstva, pri preprave rôznych pomôcok pre chorých a pomoc pri potravinovej pomoci, t. j. rozdávanie potravín, ktoré dáva SPKCH. Prosíme záujemcov, aby sa prihlásili na farskom úrade.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1178, 1179 .
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1947 a 1948
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne:                          .

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák,JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

8.1.

 

Fk

06:00

Za zomrelých z ruže sv. Juraja

D

18:00

Za BP rod. Čaniovej

B

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Evu Hudovú

H

CSŠ

07:45

Za zdravie, BP a dary DS pre Petru a Andreu

O

Ut

9.1.

 

Fk

06:00

+ Monika

D

18:00

+ Richard a Margita Kučerová

O

Br

18:30

+ Serafín a Veronika Somsedíková

H

NsP

16:00

+ Jozef a Helena Macák

B

St

10.1.

 

Fk

 

06:00

+ Karol Haučík

D

18:00

Za BP pre rod Dubovcovú

H

  Br

18:30

+ Marta Macaková (1. výr.)

B

CSŠ

07:45

+ Ladislav a Juraj Bako

O

Št

11.1.

 

Fk

06:00

+ Metód, Vincent, Margita

D

18:00

Za Božiu pomoc pre vnúčatá Bianku a Jožka

H

Br

17:00

+ Alojz Meľo

O

NsP

16:00

+ Ondrej, Rastislav a Žofia

B

Pia

12.1.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP rod. Halajovej

D

18:00

+ Jolana Batunová

B

Br

18:30

+ Ján Samuheľ

O

VK

17:00

+ Augustín a Marta

H

So

13.1.

 

Fk

06:30

+ bratov Šárekových

Na úmysel

D

O

18:00

+ z rod. Hálkovej

B

Br

07:00

Za BP pre Michaelu a Michala Jantiaka

H

Ne

14.1.

 

 

 

Druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre rod. Štefanigovú

B

09:00

Za zdravie  BP pre Kristínu s manželom

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

+ Vladimír Prídavok

D

10:00

+ Jozef a Žofia Bernolák

O

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Za BP pre lekárov Ivana a Lenku

H

VK

09:15

Na úmysel

B