Úvod » Oznamy » Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

Jedenásta nedeľa v Cezročnom období

(25. týždeň, 15.06.2020 – 21.06.2020)

  • V pondelok, 15. 6. 2020, pozýva farnosť Pucov na sv. omšu do Srňacieho o 16:00 hod. z príležitosti osláv patróna Antona Paduánskeho.
  • Vo štvrtok 18.6.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme mladých.
  • Vo štvrtok v kostole na Brezovci o 17:00, bude svätá omša za účasti detí. Tieto štvrtkové sväté omše už ostanú o 17:00.
  • V piatok vo farskom kostole bude svätá omša o 18:00 za účasti mladých.
  • Riaditeľ CSŠ vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok do 1. ročníka osemročného cirkevného gymnázia A. Radlinského, ktoré sa uskutoční 23.06.2020 o 7:45 hod. Prihlášky je možné odovzdať alebo poslať do 19.06.2020 na adresu Cirkevnej spojenej školy.
  • Od budúcej nedele sa svätá omša o 12:00 na Brezovci ruší. 
  • Ruža Pátra Pia venovala pre potreby kostola 150 €, vyslovujeme Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Timravina, 29. augusta a Rybárska.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1947 a 1948.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Žiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

15.6.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

 

Br

06:00

Za BP pre dcéru Danu Hegiyovú

D

 

12:00

+ Tomáško a Marián Zubaj

F

 

18:00

Za Z a BP pre Annu Beňušovú

H

 

18:30

Za pomoc pri uzdravení Lenky Janovicovej

A

 

 

Ut

16.6.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Jolana Šináľová (1. výročie)

D

 

12:00

+ Vladimír Hlinický

H

 

18:00

+ Vladimír

A

 

18:30

+ Jozef a Margita Briš

F

 

  St

17.6.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Irena Kuráň r. Lucká

D

 

12:00

+ Mons. Štefan Koma

A

 

18:00

+ Žofia a Jozef Jurík

F

 

18:30

Za Z a BP pre manželov Antona a Martu

H

 

 

Št

18.6.

 

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ Anna Suľová

D

 

12:00

+ z rod. Vahančíkovej

F

 

18:00

Za Z a BP pre Danielu Fedorovú

H

 

17:00

Za z rodiny Stašovej

A

 

 

Pia

19.6.

 

 

Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Emília a Jozef Babic

D

 

12:00

Za PB pre Žofiu Mäsiarovú

A

 

18:00

+ Mária Pajchlová

F

 

18:30

+ Anna, Pavol a Peter

H

 

VK

17:00

Poďakovanie za 80 rokov života

H

 

 

So

20.6.

 

Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 75 r. života manžela Jána a 53 r. manželstva

D

 

15:00

Sobášna svätá omša

A

 

 

18:00

+ Emília a Ján

F

 

Br

07:00

+ Peter a Terézia

H

 

 

 

 

 

Ne

21.6.

 

 

 

 

 

Dvanásta nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

+ Anna Chomisteková (1. výročie)

A

 

09:00

+ Ján Paprčka

F

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel

H

Pre seniorov

Br

07:45

Na úmysel rod. Strakovej

D

 

10:00

Za Za BP pre Jozefa Tomaníka s rodinou

F

Pre seniorov

16:00

+ Jozef Ján a rodičia

H

 

18:30

Na úmysel

H

 

VK

09:15

+ Žofia a Viliam

A