Úvod » Oznamy » Jedenásta nedeľa v cezročnom období

Jedenásta nedeľa v cezročnom období

(25. týždeň, 18.06. – 24.06. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  •  Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
  •  Vo štvrtok 21.6.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme miništrantov.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z Beňovej Lehoty.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bottova, Šmidkeho a Na Kopanici.
  •  O upratovanie kostola vo VK prosíme: rod. Morincová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

18.6.

 

 

Fk

 

06:00

+ Johana, Michal, Karol a Tonka Šimunová

D

18:00

Za animátorov

O

Br

18:30

Za Z a BP pre rod. Pazderovú a Pollákovú

H

CSŠ

07:45

Na úmysel

O

Ut

19.6

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Július Ďaďo a jeho rodinu

D

18:00

Za novomanželov Matúša a Evu

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Pavla, Máriu a Margitu

B

NsP

16:00

Za Z a BP pre rodinu

H

St

20.6

 

 

Fk

06:00

Poď. za 80 r. života Márie Lešňovskej

D

 

18:00

+ Ján Paprčka

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Štefan a Margita Hodasová

Za zdravie a BP pre rodinu Suľovú

B

O

Št

21.6

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Fk

06:00

Za zdravie Aurélie Halašovej

D

18:00

+ Terézia Duchoňová

B

Br

17:00

Za Z a BP pre vnučku Lesanku a starých rodičov

O

NsP

16:00

+ Zuzana a Ján

H

Pia

22.6.

 

 

Fk

06:00

+ Ján a Mária L.

D

18:00

+ Margita Brieniková

B

Br

18:30

Za obrátenie dcéry a jej rodiny

O

VK

17:00

+ Jozef a Žofia

H

So

23.6

 

 

Fk

06:30

+ František a Rozália Očkaják

D

 

Za BP pre Ľubomíra

B

18:00

Za členov ruže sv. Petra

H

Br

07:00

+ František Kohányi

O

Ne

24.6

 

 

 

Narodenie sv. Ján Krstiteľa

slávnosť

Fk

06:30

+ Ján a Mária

H

09:00

Za zdravie a BP Albín Brienik

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Elenka Mikolášiková

O

Br

07:45

+ Karol Harkabúzik

D

10:00

Za BP pre manželov Milan a Emília Palugová

B

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Jána

O

VK

09:15

+ Elena Bystrianska

H