Úvod » Oznamy » Informácie pre pútnikov do Šaštína

Informácie pre pútnikov do Šaštína

 1. Vytlačiť si QR kód a zobrať občiansky preukaz!
 2. Spoločný odchod všetkých autobusov 15.9.2021 o 02:00 hod. spred Farského úradu v Dolnom Kubíne.
 3. Ak máte možnosť, odporúčame si so sebou vziať malú rozkladaciu stoličku, jedlo a nápoje na celý deň (nie v sklenených fľašiach).
 4. Začiatok svätej omše je o 10.00 hod.
 5. Miesta v sektoroch treba zaujať najneskôr do 8.00. Následne budú uzavreté príjazdové aj prístupové cesty, takže sa viac nebude možné dostať do areálu.
 6. Ako prebieha kontrola, čo si nachystať?

Kontrola očkovania (vytlačený dokument, ktorý dostanete z registrácie s QR kódom + občiansky preukaz) => nasleduje kontrola QR kódu pre vstup do sektora (prichystať QR kód z registrácie na podujatie) => nasleduje bezpečnostná kontrola => vstup do sektora.

Dôležité: Sektor, do ktorého vstúpite a budete v ňom registrovaný sa nesmie meniť. Ak z neho vyjdete kvôli vode alebo návšteve toalety, treba sa vrátiť to toho istého sektora, z ktorého ste vyšli. Vzhľadom na aktuálne epidemické opatrenia ste po vstupe do sektora registrovaný vzhľadom na prípadné epidemiologické trasovanie. Voda a hygienické zázemie bude pre Vás k dispozícii v línii Vášho sektora.

 • - Na miesta stretnutí nosiť len nevyhnutné osobné veci. V čo najväčšej miere obmedziť nosenie kovových predmetov, (mobilné telefóny, kamery, fotoaparáty, ďalekohľady, zväzky kľúčov, retiazky, hodinky, termosky, nožíky, stoličky na sedenie a pod.) Osobné veci nenechávať bez dozoru.
 • - Do kontrolovaných priestorov je zakázané vnášať strelné zbrane a ich repliky, slzotvorné prostriedky, elektrické paralyzátory, nože, kovové tyče, dlhé ostré predmety a pod.
 • - V miestach pobytu Svätého Otca bude niekoľko dní vopred a počas konania samotnej návštevy vyhlásená bezletová zóna pre leteckú prevádzku. Uvedené obmedzenie je platné aj pre malé bezpilotné lietadlá – drony.
 • - Na miesta stretnutí je zakázané brať so sebou zvieratá. Výnimku majú vycvičené vodiace a asistenčné psy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
 • - V prípade akéhokoľvek zdravotného alebo bezpečnostného problému sa prosím obráťte na najbližšieho dobrovoľníka (reflexná vesta) alebo najbližšie stojaceho policajta, vojaka alebo zdravotníka (uniforma).
 • - Na mieste je zakázaná konzumácia alkoholických nápojov, fajčenie, propagácia akýchkoľvek politických strán a subjektov (slovom, reklamnými predmetmi, oblečením, vlajkami) a iných komerčných subjektov.
 • - Organizátor si vyhradzuje právo vyzvať osobu, ktorá nedodržiava pravidlá, na opustenie areálu.
 • - V areáli bude k dispozícii pitná voda v cisternách. Zakúpenie občerstvenia je možné iba na záchytných parkoviskách, nie v samotnom areáli podujatia.
 • - Od 8:00 budú uzatvorené vstupy do areálu podujatia.
 • - Na nevyhnutný čas pred príchodom Svätého Otca bude zakázaný pohyb v koridoroch (aj na toalety).