Úvod » Oznamy » Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

 • (23. týždeň, 01.06.2020 – 07.06.2020)
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše vo farskom kostole aj v kostole na Brezovci a okrem toho:                   

     FARSKÝ KOSTOL:     v pondelok až piatok od 16:00 hod.

     BREZOVEC:                 v pondelok až piatok od 16:00.

     Vyšný Kubín:            v piatok od 16:00 hod.

 • Vo štvrtok, 4. 6. 2020, po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia sestry Saleziánky a spolupracovníci.
 • Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Kubíne bude v nedeľu 07.06.2020 o 09:15 hod. Svätá spoveď pred odpustovou slávnosťou bude v piatok od 16:00 hod.
 • Na základe malého záujmu svätá omša vo farskom kostole o 20:00 na budúcu nedeľu už nebude.
 • Ku chorým pôjdeme zvyčajným spôsobom v piatok. Ak by niekto nechcel prijať službu kňaza, nech to nahlási v sakristii, alebo v kancelárii farského úradu.
 • Na budúcu sobotu 6.6.2020 o 8:00 bude na farskom úrade sobášna náuka.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v Kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po ňom nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude následne prenesená k adorácii do Fatimskej kaplnky, kde bude do 15:00 hod.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Matúškova, Jánoškova.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu ráno po sv. omši a v pondelok po večernej. O pomoc prosíme veriacich z ulice Chočská 1527,1529 a 1530.
 • O upratovanie kostola vo VK prosíme rod. Páterková, Joštiaková, Hubčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 •  

   

   

  Po

  01.6.

   

   

   

  Svätodušný pondelok

   

   

   

  Fk

  06:00

  + Mirosláv a Jozef Spišiak

  D

   

  12:00

  Na úmysel

  H

   

  18:00

  Za zdravie a BP pre Martina (36 rokov)

  F

   

  Br

   

  VK

  07:00

  + Helena, Emil a František Mišún

  H

   

  18:30

  Za deti z farnosti

  A

   

  17:00

  Na úmysel

  A

   

   

  Ut

  02.6.

   

   

   

   

  Fk

  06:00

  + Rudolf Rusina

  D

   

  12:00

  Za farnosť Dolný Kubín

  F

   

  18:00

  Poďakovanie za 70 rokov života Ľudovíta Behulu

  A

   

  Br

  07:00

  + Tomáš Marcinek

  F

   

  18:30

  Za Z a BP pre Hermínu

  H

   

   

  St

  03.6.

   

  Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov

   

   

  Fk

  06:00

  Za ochranu a dary viery pre vnúčatá

  D

   

  12:00

  Za farnosť Dolný Kubín

  A

   

  18:00

  + Milan a Bibiana Holišíková

  H

   

  Br

   

  07:00

  Marek Removčík

  A

   

  18:30

  + Helena Bjelová (7. výročie)

  F

   

   

  Št

  04.6.

   

  Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza

   

   

  Fk

  06:00

  Za zdravie Oľgy Babicovej

  D

   

  12:00

  Na úmysel

  H

   

  18:00

  Za vyslobodenie od závislostí pre Vladimíra

  F

   

  Br

   

  07:00

  Za Z a BP pre Ladislava Mudroňa

  H

   

  18:30

  Margita a Anton Hrubjak

  A

   

   

  Pia

  05.6.

   

   

  Sv. Bonifáca, biskup

  a mučeník

   

  Fk

  06:00

  Za zdravie a BP pre Jána Flajsa (65 r.)

  D

   

  12:00

  Za posilnenie viery pre Annu

  F

   

  18:00

  Za z a BP pre dobrodincov

  A

   

  Br

  07:00

  Za farnosť Dolný Kubín

  F

   

  18:30

  +Ljuba a Jozef Dobrotka

  H

   

  VK

  17:00

  Na úmysel

   

   

   

  So

  06.6.

   

   

  Fk

  06:30

  + Margita a Eduard Holubčík

  D

   

  16:00

  Sobášna sv. omša

  P

   

   

  18:00

  Za z a BP pre Valiku Čerňanovú

  A

   

  Br

  07:00

  Na úmysel darcu

  F

  Pre seniorov

  VK

  17:00

   

  H

   

   

   

   

   

  Ne

  07.6.

   

   

   

   

  Najsvätejšej Trojice

  Pre seniorov

   

   

   

  Fk

  06:30

  + Jolana Thurská

  H

   

  09:00

  + Veronika a Peter Huba, syn Ladislav a Igor

  A

   

  11:00

  Za veriacich

  D

   

  14:45

  + Rudolf, Anna, Vlasta

  F

  Pre seniorov

   

   

  Br

  07:45

  + Etela a Ján Jankových

  D

   

  10:00

  + Alojzia a Albert Švanda a rodičia

  A

   

  12:00

  + Ignác, Justína, Roman, Ignác

  A