Úvod » Oznamy » Dvanásta nedeľa v období cez rok

Dvanásta nedeľa v období cez rok

(26. týždeň, 24.06.2019 – 30.06. 2019)

  • Dnes (v nedeľu) je po všetkých svätých omšiach pri východe z kostola „Zbierka na dobročinné diela Svätého Otca“. Dobrodincom úprimné Pán Boh zaplať!
  • Vo sobotu je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla. Sväté omše budú v našej farnosti takto: FK: 06:30, 09:00, 11:00, 14:45hod;                 BR: 07:45, 10:00, 18:30;                      VK: 09:15 hod, NsP 16:00
  • Vo štvrtok 28.6.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme žalmistov.
  • V piatok pri svätých omšiach o 09:00, 18:00 a o 18:30 bude Te Deum na záver školského roka.
  • Od piatka 28.6.2019 sa začne vo farskom kostole modlitbové trojdnie Modlitieb matiek. V piatok vo farskom kostole po večernej sv. omši o 18:00, v sobotu v kostole na Brezovci po rannej sv. omši o 7:45 a v nedeľu na Brezovci po korunke BM o 15:00.
  • sobotu na sv. omši o 10:00 v kostole na Brezovci sa rozlúčime s pánom kaplánom Filipom, ktorý odchádza z našej farnosti na štúdia psychológie do Ríma. Za jeho horlivú službu mu vyslovujeme PBZ a vyprosujeme mu pevné zdravie a Božie požehnanie na novej púti jeho kňazského života. V nedeľu vo farskom kostole o 9:00 privítame nového pána kaplána dp. Andreja Ondrejku, ktorý bol otcom biskupom Štefanom určený pre službu v našej farnosti.
  • Upratovanie farského kostola bude v piatok ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovská 1195 a Okružná 2061.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme spoločenstvo Modlitieb matiek.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Joštiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

24.6

 

Narodenie sv. Jána Krstiteľa

slávnosť

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Silviu a Dominika

D

18:00

Za zdravie a BP pre Máriu Ž.

O

Br

18:30

+ z rod Púčekovej a Kurnotovej

H

 

Ut

25.6

 

Fk

06:00

+ Ján a Mária L.

D

18:00

+ Ján Greš

O

Br

18:30

+ Ivan

H

NsP

16:00

+ Igor Orságh

H

 

St

26.6

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Ján, Mária a Petra s rodinou

D

18:00

+ Janka Turčinová

H

Br

18:30

+ Júlia a Albín

O

 

Št

27.6

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Ferdinand K.

D

18:00

Na úmysel

H

17:00

Za deti a rodiny našej farnosti

O

NsP

16:00

+ Ján, Milan a Alžbeta, Ján a Ján

O

 

 

Pia

28.6

Najsvätejšieho srdca Ježišovho

slávnosť

 

Fk

06:00

09:00

+ Emília, Adolf a Peter Vaigantovci

Poďakovanie za všetkých z CSŠ

D

O

18:00

Za všetky rodiny, ktoré som tu mohol spoznať

O

Br

18:30

+ František, Alžbeta a Bernardína Prieboj

H

VK

17:00

+ z rodiny Motýľovej

JB

 

 

 

So

29.6

 

 

 

Sv. Petra a Pavla

slávnosť

Fk

 

 

06:30

+ Pavol Čaučík

D

09:00

11:00

14:45

Poďakovanie za 2 roky v DK

Na úmysel

+ Juraj

O

H

F

Br

 

 

NsP

VK

07:45

10:00

18:30

16:00

09:15

Za veriacich

Poďakovanie za 2 roky v DK

Za Z a BP pre Oľgu

+ Radovan Kiska

+ z rodiny Kovalovej

D

O

H

F

JB

 

 

 

 

Ne

30.6

 

 

 

 

Trinásta

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Cyprián Lakoštík

D

09:00

Na úmysel

O

11:00

Na úmysel

O

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

+ Anna Kvasová (1. výročie)

F

NsP

16:00

+ Jozef, Mária, Milan a Katarína

F

VK

09:15

Poďakovanie za dožitých 60 a 70 r.

F