Úvod » Oznamy » Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 21.6.2021 do 27.6.2021

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na dobročinné diela Svätého Otca.
 • V stredu po večernej svätej omši bude stretnutie lektorov v pastoračnom centre.
 • Vo štvrtok po sv. omši vo Fk kostole bude adorácia. O prípravu poprosíme
  sr. Vincentky a pracovníkov charity.
 • Pozývame matky, otcov a priateľov Modlitieb matiek na prvé tohtoročné modlitebné Trojdnie, ktoré sa uskutoční posledný júnový víkend 25.6. -27.6. Bližšie informácie na nástenke.
 • Od budúceho týždňa, nebudeme vysielať sv. omše cez Facebook. Touto cestou chceme poďakovať tým, ktorí sa o vysielanie počas celej doby starali.
 • Od budúcej nedele rušíme sv. omše vo FK o 17.00 a v kostole na Brezovci o 16:00. Snažme sa už vrátiť do normálnej situácie.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Bysterecka 2063 a 2064.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme spoločenstvo Modlitieb matiek.
 • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne: rod. Melicherčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Ján Bystriansky, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

Po

21.6

 

Sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

spomienka

 

Fk

 

06:00

+ Mons. Alojz Kostelanský

D

 

 CSŠ

Za obrátenie Tajany

A

 

12:00

+ Zdenka

U

 

18:00

Na úmysel

H

 

Br

18:30

+ Terézia, Adam, Jozef Straka

B

 

 

Ut

22.6

 

 

 

Fk

 

 

 

06:00

Za BP rod. Rovná, Kvietková, Vicáňová

D

 

 

Za + rodičov Gejzu a Pavlínu Dobrotkových

H

 

12:00

+ Ján Paprčka

U

 

18:00

Za BP pre Tatianu s rodinou

A

 

Br

18:30

Za uzdravenie Vojtecha

B

 

  

   St

23.6

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Ing. Jozef Furinda

D

 

CSŠ

+ Daniel Frič

A

 

12:00

Za BP pre Janku Meľovú s rod.

U

 

18:00

Za Z a BP pre rod. E. Meleka

B

 

Br

18:30

Za obrátenie Vlasty s rodinou

H

 

 

Št

24.6

 

 

Narodenie Jána Krstiteľa

slávnosť

 

Fk

 

 

06:00

Za Z a BP pre Erika Pavlíka

D

 

 

+ Jozef Medvecký

B

 

12:00

+ Ján Štajer

U

 

18:00

Na úmysel

H

 

Br

17:00

+ Terézia Mužilová

A

 

 

Pia

25.6

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Anna Mancová

D

 

12:00

Za BP pre Katarínu Dlhopošovú s rod.

U

 

18:00

+ Adelka a Vašek Doucha

B

 

Br

18:30

Na úmysel

H

 

VK

17:00

+ Agneša Palugová

A

 

 

So

26.6

 

 

Fk

06:30

+ Ľubor P

D

 

14:00

Sobášna svätá omša

A

 

15:00

Sobášny obrad

A

 

16:00

Sobášna svätá omša

T

 

18:00

Na úmysel

H

 

 

 

Za BP pre Máriu Pazderovú s rod.

U

 

Br

07:00

Poďakovanie za uzdravenie Renáty

B

 

 

 

 

Ne

27.6

 

 

 

 

Trinásta nedeľa

 

 

 

Fk

06:30

Za novomanželov Ivana a Kingu

H

 

09:00

Na úmysel

B

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Ján Frič

A

 

Br

07:45

+ Šimon a Jolana Šinál

D

 

10:00

Na úmysel

B

 

12:00

+ Gizela, Ján a Emil

A

 

 

18:30

 

 

 

VK

09:15

+ Agneša Palugová

H