Úvod » Oznamy » Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

Dvanásta nedeľa v Cezročnom období

(26. týždeň, 22.06.2020 – 28.06.2020)

  • Vo štvrtok 25.6.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o prípravu prosíme žalmistov.
  • Od piatka 26.6.2020 sa začne vo farskom kostole modlitbové trojdnie Modlitieb matiek. V piatok vo farskom kostole po večernej sv. omši o 18:00, v sobotu 27.6 v kostole na Brezovci po rannej sv. omši o 7:45 a v nedeľu 28.6 na Brezovci po korunke BM o 15:00.
  • Od pondelka sa svätá omša o 12:00 vo farskom kostole ruší. 
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu ráno po sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Severná, Záskalická.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme spoločenstvo Modlitieb matiek.
  • Upratovanie vo Vyšnom Kubíne rod. Martinková

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

22.6.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Mons. Alojz Kostelanský

D

 

18:00

Za Z a BP pre Petra a Vieru (60 rokov života)

F

 

18:30

+ Emil, Monika a Milan Jurák

H

 

Ut

23.6.

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za Z a BP pre Beňa Brodňanského

D

 

18:00

+ Ján a Daniel Pikla, Albín Havčo

H

 

18:30

Za zdravie a BP pre Ivana

F

 

St

24.6.

Narodenie Jána Krstiteľa

Slávnosť

 

Fk

 

Br

06:00

Poďakovanie za 70 r. života Anny

D

 

18:00

+ Zuzka a Janko Mäsiar

F

 

18:30

+ Ján Zvolenčák a rodičia

H

 

Št

25.6.

 

 

 

 

Fk

 

Br

06:00

Za Z a BP pre rod. Františka a Emílie

D

 

18:00

+ z rod. Ondreja a Brigity Pajtáš

H

 

17:00

Za zdravie a BP pre Ivu (45. rokov)

F

 

 

Pia

26.6.

 

 

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za + rod. Teťákovú- Matej, Mária, Albín

D

 

18:00

Za požehnanie diela Mary´s Meals

F

 

18:30

+ Dávid Červeň

H

 

VK

17:00

Na úmysel

H

 

So

27.6.

 

 

 

Fk

06:30

+ Ján a Margita Klopačka

D

 

 

18:00

Za Z a BP.

H

 

Br

07:00

+ Jaroslav, Miroslav a Ján

F

 

 

 

 

 

Ne

28.6.

 

 

 

 

 

Trinásta nedeľa

Pre seniorov

Fk

06:30

+ Stanislav Janček

 

H

 

09:00

+ Margita a Rudolf

F

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Poď. za 50 rokov manželstva Štefana a Veroniky

A

Pre seniorov

Br

07:45

Na úmysel Jánovi

D

 

10:00

Za zdravie a BP pre sestru Mery

F

Pre seniorov

16:00

Za BP a požehnanie pre rod. Žitňanskú

A

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

09:15

+ Elena Bystrianska

H