Úvod » Oznamy » Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 06.09.2021 do 12.09.2021

 • Vzhľadom na pandemickú situáciu sme rozšírili počet svätých omší v nedeľu, a to: vo farskom kostole pribudne sv. omša o 17.00 hodine a v kostole na Brezovci o 16.00 hodine.
 • V piatok, 10.9.2021, budeme spovedať z príležitosti odpustovej slávnosti Povýšenia sv. Kríža v kostole na Brezovci od 15:00 do 17:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov.
 • Všetkých pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu, 12.9.2021 o 10:00 hod. v kostole na Brezovci, slávnostným kazateľom bude Vsdp. Marek Tomaga, súdny vikár.
 • Tento týždeň začíname vo farskom kostole sväté omše pre rodiny, ktoré budú každú stredu o 18:00.
 • Takisto začíname tento týždeň aj mládežnícke sväté omše, ktoré budú bývať vo farskom kostole v piatky o 18:00. Na tieto mládežnícke sv. omše chceme osobitne pozvať aj birmovancov, ktorí tento rok prijali sviatosť birmovania.
 • V tomto týždni začínajú sv. omše za účasti detí. Prosíme najmä všetky deti, predovšetkým deti 3. a 4. ročníka, aby prišli na detskú sv. omšu vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Spolu so sv. omšami za účasti detí, začínajú aj nácviky detského zboru. Všetkých spevákov a hudobníkov aj nových členov pozývame na skúšku vo štvrtok od 15.45 v Charite pod kostolom.
 • Pozývame všetkých lektorov na stretnutie, ktoré sa uskutoční v stredu, 8.9.2021, po sv. omši o 18:45 v pastoračnom centre. Radi privítame aj nových členov! 
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o prípravu prosíme sr. vincentky a pracovníkov charity.
 • Aj v školskom roku 2021/2022 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrik.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Železničiarov a Bernolákova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Žiaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

Po

06.9.

 

Fk

06:00

Za zdravie Jozef a Mária Jakubjak

D

 

12:00

+ František, helena

U

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Krupášovú

H

CSŠ

07:45

Za z a BP pre brata Stanislava

A

Br

18:30

+ Magdaléna Ďaďová 1. výročie

Z

  

 

  Ut

07.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza

 

Fk

 

 

 

06:00

Za zdravie a BP rod. Bodoríkovej

D

 

+ Jozef Matis

H

12:00

+ Anton, Milan, Miroslav

U

18:00

Za pomoc pre syna a jeho rodinu

Z

Br

18:30

+Ľuboš Pšenák

A

 

  

   St

08.9.

 

Narodenie Panny Márie

sviatok

Fk

 

 

06:00

+ Jozef, Mária a Jozef

D

12:00

Za z a BP pre Veroniku

U

18:00

Za uzdravenie pre sestru Alžbetu B.

Z

CSŠ

07:45

+ Štefan Valek

A

Br

18:30

+ Magdaléna Sagálová

H

 

 

Št

09.9.

 

Fk

 

 

06:00

Za zdravie a BP rod. Kováčovej

D

 

Za zdravie a BP pre Štefana Kútnika

Z

12:00

Poď. Za 50 rokov života pre Pavla

U

18:00

+ Milan (2. výr.)

H

Br

17:00

+ Ján Pávnica

A

 

 

Pia

10.9.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Milan a Mariana

D

12:00

+ Jozef a Viktor Bača

U

18:00

+ Vladimír

H

Br

18:30

+ Ján, Božena, Jozef Pávnica

A

VK

16.00

Sobášny obrad

Z

17.00

Za BP pre Jakuba (poďak. za 30 rokov)

Z

 

 

 

So

11.9.

 

 

 

Fk

06:30

Za zdravie rod. Tomlákovej a Jakubjakovej

D

13:00

Sobášny obrad

H

14.00

Sobášny obrad

A

15:00

Sobášna svätá omša

H

18:00

+ Terézia a Jozef Matúš 1. výročie

Z

Br

07:00

+ Emília Juríková

A

 

16:00

Sobášna svätá omša

Z

 

 

 

 

Ne

12.9.

 

 

 

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Františka

Z

09:00

+ Paulína a Štefan

H

11:00

Za veriacich

H

14:45

Na úmysel ordinára

A

17.00

Na úmysel

 

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

Na úmysel

D

12:00

Za z a BP pre Annu Draganovú

A

 

16.00

Na úmysel

 

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ Mária Laušova

Z