Úvod » Oznamy » Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

37. týždeň (Od 07.09.2020 do 13.09.2020)

 • V našej farnosti budú bývať sv. omše v utorok a štvrtok o 12:00 vo farskom kostole.
 • V piatok 11.9.2020 budeme spovedať z príležitosti odpustovej slávnosti Povýšenia sv. Kríža v obidvoch kostoloch od 15:00 do 17:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov. Prosíme, aby túto možnosť využili aj rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich detí a tiež tí, ktorí sa plánujú zúčastniť primičnej svätej omše dp. Andreja Matisa, ktorá bude 15.9. 2020 o 10.00 hod. v kostole na Brezovci. 
 • Všetkých pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu, ktorá bude v nedeľu 13.9.2020 o 10:00 hod. v kostole na Brezovci, slávnostným kazateľom bude mons. Ján Duda, farár z Dlhej nad Oravou.
 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Boží Hrob. Všetkých darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti a mladých, ktorí majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.9. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť na webovej stránke. Bližšie informácie možno nájsť na plagáte. 
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o prípravu prosíme terciárov.
 • Aj v školskom roku 2020/2021 vychádza katolícky časopis Rebrík, ktorý vydáva Vydavateľstvo DON BOSCO. Je to jediný katolícky časopis pre mladších žiakov na Slovensku. Svojím obsahom pomáha deťom v ich duchovnom raste a podporuje ich osobnostný rozvoj. Je vhodný aj ako súčasť prípravy detí na prvé sväté prijímanie, ale i na vyplnenie voľného času v kruhu rodiny. Rebrík môžete objednať svojim deťom alebo vnúčatám prostredníctvom internetovej stránky www.rebrík.sk alebo na telefónnom čísle 0903 962 029.
 • Prosíme všetky deti, ktoré sa počas leta zapojili do aktivity ,,Putovanie po dekanáte”, aby svoje veľké plagáty s nalepenými fotkami priniesli vo štvrtok na detskú svätú omšu.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1196 a 1197
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Suroviaková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

07.9.

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckeho a Štefana Pongrácza

 

Fk

 

 

 

Br

CSŠ

06:00

Za BP pre rodiny z tragickej nehody pri RK

D

 

18:00

+ Štefan Koscelník

F

 

18:30

+ Mária a Michal

H

 

08:00

Za 25 rokov manželstva

A

 

Ut

08.9.

 

Narodenie Panny Márie

sviatok

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za duše v očistci

F

 

12:00

+ Vierka Škvarková

D

 

18:00

+ Štefan Augustín

A

 

18:30

+ Margita a Marián

H

 

  St

09.9.

 

 

Fk

  

Br 

 

CSŠ

06:00

+ Ján a Alžbeta Hrúzik

D

 

18:00

+ František, Vlasta, Gabriel a Mária

H

 

18:30

+ Anna a Jozef Dutka

F

 

08:00

Za z a BP pre Moniku z príležitosti 70 r. života

A

 

Št

10.9.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ z rodiny Šťavovej                           

H

 

12:00

+ Pavlína Kucherková

D

 

18:00

Poďakovanie za 60 rokov života pre Vierku

F

 

17:00

+ Matej a Mária Lúčková, Žofia Pramuková

A

 

Pia

11.9.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Ondrej a Terézia Červeň

D

 

18:00

+Štefan a Zuzana

A

 

18:30

+ rodina Lesáková

F

 

VK

17:00

 Valika a Anna

H

 

So

12.9.

 

Najsvätejšieho mena Panny Márie

 

Fk

06:30

+ Mária a Anton Jankových

D

 

 

18:00

Za Z a BP pre Štefániu Vraňákovú

A

 

Br

07:00

+ Ján, Mária, Ján a Michal Kubala

F

 

 

15:00

Sobášna svätá omša

H

 

VK

15:30

Sobáš

P

 

 

 

 

Ne

13.9.

 

 

 

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Emília Dorušáková

F

 

09:00

Za BP a pokoj pre rod. Pačajovú

A

 

11:00

+ Jaroslav (10 výr.)

H

 

14:45

+ Roman Zajac

A

 

Br

07:45

+ Mária a Gustáv Balajka

D

 

10:00

Za veriacich

D

 

16:00

Na úmysel

H

 

18:30

+ Pavol Kutlík

H

 

VK

09:15

+ Michal a Ľudmila Bardis

F