Úvod » Oznamy » Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

(37. týždeň, 09.09.2019 – 15.09. 2019)

  • V piatok budeme spovedať na Brezovci z príležitosti odpustovej slávnosti od 16:00 do 18:00 hod. Využite prítomnosť viacerých kňazov.
  • V piatok 13.9.2019 je výročie posviacky Kostola povýšenia sv. Kríža na Brezovci. Sv. omša bude o 18:30 hodine.
  • V sobotu je sviatok Povýšenia sv. Kríža v kostole na Brezovci. Všetkých pozývame na slávnostnú odpustovú sv. omšu, ktorá bude v sobotu o 10:00 hod. v kostole na Brezovci, slávnostným kazateľom bude vdp. Ján Budzák, farár z Kňažej. V tento deň v kostole na Brezovci bude pri svätej omši odpustová ofera. Ráno o 7:00 svätá omša nebude.
  • Srdečne vás pozývame na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zapísať sa môžete v sakristii vo farskom kostole a v kostole na Brezovci, do 14.9.2019, aby sme vedeli objednať autobus. Predpokladáme, že autobus by išiel v nedeľu ráno.
  • Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti, ktoré majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.9. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť vzadu v kostole, prípadne na webovej stránke. Zvyšné informácie možno nájsť na plagáte.  
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o prípravu prosíme Sr. Vincentky a pracovníkov Charity.
  • V nedeľu 15.09.2019 máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenka. Odpustová slávnosť v nemocničnej kaplnke bude o 16:00 hod.
  • Upratovanie farského kostola bude v piatok po večernej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1881,1882,1884
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok ráno o 8:00 hod. a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme dôchodcov z Baniska, Medzihradného a Brezovca.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Janotíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

09.9.

 

 

 

 

Fk

06:00

+ MUDr. Jozef Halaj

D

18:00

+ Jozef Vojtaššák (1. výročie)

F

Br

18:30

+ Anna, František a Alojz Červeň

H

CSŠ

07:45

Za Z a BP pre rodičov Jolanu, Pavla, Magdalénu a Jozefa

A

 

Ut

10.9.

 

Fk

06:00

18:00

Za členov ruže sv. Anny

+ Vladimír Horn 10. výročie

D

A

Br

NsP

18:30

16:00

Za Z a BP pre rod. Valentyniovú

Za zdravie a BP pre rodinu Hutirovú

H

F

 

St

11.9.

 

 

Fk

06:00

Poďak. za 80 r. života pre Annu Draganovú

D

18:00

Za Z a BP pre Anastáziu (70 r.)

H

Br

18:30

+ Mária Kortišová

F

CSŠ

07:45

+ Milan Bodorík

A

 

Št

12.9.

 

 

Fk

06:00

18:00

+ Daniel, Gita, Ferdinand 

Za Z a BP pri štúdiu pre vnúčatá

D

H

Br

NsP

17:00

16:00

+ Pavol Kutlik

Za kňaza Miloša

A

F

 

Pia

13.9.

 Sv. Jána Zlatoústeho,

 biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

18:00

+ Drahomíra Salajová
+ František Šutvaja

D

F

Br

18:30

Za BP pre Máriu Zaťkovú

A

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

  So

14.9.

 Povýšenie Sv. Kríža

sviatok

Fk

06:30

+ z rodiny Kornélie

H

18:00

Za členov ruže svätej Heleny

F

Br

10:00

Za veriacich

D

 

 

 

 

 

Ne

15.9.

 

 

 

 

Sedembolestná Panna Mária

Patrónka Slovenska

slávnosť

Fk

06:30

Za duchovných otcov farnosti

D

09:00

+ Margita, Šimon a Jozef

H

11:00

Za členov ruže svätého Petra

F

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Za darcov Pamätníka Slovenského cyrilo-metodského kríža ekumenickej jednoty pri Vyšnokubínskych Skalkách

A

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Vladimír Hladký

A

VK

09:15

Poďak. za 60 rokov života

F