Úvod » Oznamy » Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

(38. týždeň, 17.09. – 23.09. 2018)

 • Dnes v kostole na Brezovci bude pri všetkých svätých omšiach odpustová ofera.
 • V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
 •  Vo štvrtok začne Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
 • V piatok bude sv. omša vo farskom kostole iba ráno. Kvôli jarmoku večerná sv. omša nebude. Birmovanecká mládežnícka sv. omša bude ako obvykle v piatok v kostole na Brezovci o 18:30.
 • V piatok 21. 9. bude v kostole na Brezovci celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená o 8:00 až do 18:00.
 • Poďakovanie za úrodu bude v našej farnosti budúcu nedeľu vo farskom kostole o 11:00.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
 • Budúcu nedeľu bude po sv. omšiach pri východe z kostola zbierka na Diecézny katechetický úrad. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 • Z ruže sv. Faustíny a sv. Terezky Ježiškovej venovali pre potreby kostola 150 €.
 • Prosíme členov Spolku Svätého Vojtecha, aby si prišli do sakristie zobrať podielové knihy.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Športovcov 1178 a 1179.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1956 a 1958.
 • Upratovanie kostola vo VK: rod. Ottová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

17.9.

 

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre Jozefa

D

18:00

Za zdravie a BP pre Matúša

F

Br

18:30

+ Marcel a Terézia

H

CSŠ

07:45

+ Rudolf Mayr, Ján a Amália Juričkoví

O

Ut

18.9.

 

Fk

06:00

+ MUDr. Jozef Halaj

D

18:00

Za Z a BP pre rod. Mlynarčíkovú

H

Br

18:30

+ Mária Márerová

F

NsP

16:00

+ z rod. Grätzerovej

O

St

19.9.

 

Fk

06:00

Na úmysel

O

18:00

+ Miroslav Zaťko

H

Br

18:30

+ Jozef a Mária Márer

F

Št

20.9.

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz

Sv. Pavol Chong a spoločníci, mučeníci

Fk

06:00

+ Marián Hampel ml.

F

18:00

+ Dominik Kalata

D

Br

17:00

Poď. za 60 r. života Antonie Liumisovej

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre Dalibora Kapitána

H

Pia

21.9.

 

Sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu

 

Fk

06:00

+ Pavol Janáč, kňaz

D

 

+ Antónia Šimunová

O

Br

18:30

+ rodičia Hermína a Ondrej

F

VK

17:00

+ Ľudmila Bardišová

B

So

22.9.

 

 

Fk

 

Br

06:30

Na úmysel

H

14:00

Sobášna sv. omša

F

18:00

07:00

+ Simonka Ižová nedožitých 30. rokov

Za zdravie a BP pre rodinu Zanovitovú

F

O

Ne

23.9.

Dvadsiata piata

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Klement Kohár

O

09:00

+ rodina Šalátová

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

+ rodičia Ľudmila a Ondrej

F

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel

H

VK

09:15

+ z rod. Páterkovej

B