Úvod » Oznamy » Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 13.09.2021 do 19.09.2021

 • V pondelok máme výročie posviacky Kostola povýšenia Sv. kríža na Brezovci.
 • V utorok slávime sviatok Povýšenia Svätého Kríža. V kostole na Brezovci budú sväté omše o 8:00 a 18:30.
 • V stredu, 15.09.2021, máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Sväté omše v našej farnosti budú takto:

FK:           06:30, 09:00, 14:45, 17:00

Br:            07:45, 16:00, 18:30

VK:          08:00.

 • V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
 • Vo štvrtok, 16.09.2021, po sv. omši o 18:00 hod. začína Diecézna škola viery. V našej farnosti ju bude viesť Vdp. Jozef Žvanda, kaplán v Univerzitnom pastoračnom centre v Ružomberku. Preto štvrtková adorácia nebude.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši vo farskom kostole o 11:00 hod. bude poďakovanie za úrodu.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíkova.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1971 a Dukelských hrdinov 2038.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Páterková.
 • V piatok pri sv. omši vo Vyšnom Kubíne budeme udeľovať pomazanie chorých.

Dôležité informácie pre pútnikov do Šaštína:

 • Všetci účastníci, musia byť registrovaní!!!
 • potrebné dokumenty: občiansky preukaz, vytlačený QR kód, ktorý ste obdržali pri online registrácii na váš e-mail
 • spoločný odchod všetkých autobusov 15.9.2021 o 02:00 hod. spred Farského úradu v Dolnom Kubíne
 • ak máte možnosť, odporúčame si so sebou vziať malú rozkladaciu stoličku, jedlo a nápoje na celý deň (nie v sklenených fľašiach)
 • ďalšie dôležité informácie ohľadom tejto púte si dôkladne prečítajte na nástenke, alebo na našej farskej stránke!
 • Pútnici, ktorí majú záujem ísť na stretnutie so sv. Otcom Františkom a nie sú zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti Covid 19, sa môžu prísť otestovať Ag testom na COVID 19 do priestorov SpK Charity v Dolnom Kubíne v priestoroch Kostola povýšenia Sv. kríža na Brezovci. Testovanie sa uskutoční v pondelok  13.9.2021 od 13:00 do 16:00 hod.

 

 

 

  Po

13.9.

 

Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi
spomienka

 

Fk

 

 

 

CSŠ

Br

06:00

Za Z a BP pre Janu Vránovú a Gabiku s rodinami

H

 

12:00

+ Iveta Chovancová

U

 

18:00

+ Tomáš, Terézia a Milan

A

 

07:45

+ Bane Kličinovič

Z

 

18:30

+ Pavol Kutlík

Z

 

 

  Ut

14.9.

 

 

Povýšenie Sv. Kríža

sviatok

 

 

Fk

 

 

 

Br

 

06:00

Za zdravie ťažko chorej Eleny

D

 

12:00

+ Ján Janík, Viktória Janíková 20 rokov

U

 

18:00

+ Ján Samuheľ

Z

 

08:00

+ Mária Štefan a Stanislav

H

 

18:30

+ Ema a Rudolf Červeňanskí

A

 

 

 

 

  St

15.9.

 

 

 

Sedembolestná Panna Mária

Patrónka Slovenska

slávnosť

 

Fk

6:30

+ Štefan, Jozef a Milan

D

 

 

9:00

+ Erika Brodňanská

D

 

14:45

Na úmysel

H

 

17:00

Na úmysel

 

 

Br

7:45

Za veriacich

D

 

 

16:00

Za Z a BP pre rod. Žúborovú

H

 

18:30

Na úmysel

H

 

VK

8:00

Za zdravie a BP pre rod. Morincovú

U

 

 

  Št

16.9.

 

Sv. Kornela, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ Svetozár, Jozef, Mária a Matilda

D

 

 

+ Paulína a Štefan

H

 

12:00

+ Štefan Pompáš

U

 

18:00

+ Ján a Mária

Z

 

17:00

+ rod. František, Helena a sestra Libuša

A

 

 

 

  Pi

17.9.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Štefan, Kristína a Marta

D

 

12:00

Poďakovanie za 70 rokov života pre jubilantku Evu a za BP Kvety

U

 

18:00

+ Ondrej Farbák

H

 

18:30

+ Ferdinand

Z

 

VK

17:00

+ Augustína, Miroslav Chlupáček

A

 

 

  So

18.9.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:30

Za dcéry s rodinou, dar viery a milosť obrátenia

D

 

14:00

Sobášna svätá omša

H

 

16:00

Sobášny obrad

H

 

18:00

+ Michal a Ľudmila Pavlovič

A

 

07:00

+ Jiří

Z

 

 

 

 

  Ne

19.9.

 

 

 

 

 

Dvadsiata piata

nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

+ Margita Laštíková

A

 

09:00

+ Mária Koníčková

Z

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Na úmysel

H

 

17:00

 

U

 

Br

07:45

+ František a Jolana Tomadlík, Cyprián a Oľga Jakubjak

D

 

10:00

Na úmysel

Z

 

12:00

+ Miloš Novák

H

 

16:00

Na úmysel

 

 

18:30

Na úmysel

 

 

VK

09:15

+ Izidor, Helena Salvová

A