Úvod » Oznamy » Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

38. týždeň (Od 14.09.2020 do 20.09.2020)

 • Dnes bude zbierka na Boží Hrob. Všetkých darcom vyslovujeme Pán Boh zaplať.
 • V pondelok slávime odpustovú slávnosť Povýšenia Svätého kríža v kostole na Brezovci. Sväté omše budú o 8:00 a 18:30.
 • V utorok 15.09.2020 máme slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenka. Sväté omše v našej farnosti budú takto:

          FK: 06:30, 09:00, 11:00, 18:00.

          Br.: 07:45, 10:00.

          VK: 09:15.

 • Rovnako v utorok 15.9.2020, vás pozývame na primičnú svätú omšu dp. Andreja Matisa o 10:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
 • Vo štvrtok večernou sv. omšou vo farskom kostole začína 3. ročník diecéznej školy viery. Téma stretnutia je: Viera ako odpoveď človeka Bohu. Všetkých srdečne pozývame. Preto po svätej omši adorácia nebude.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude na budúcu nedeľu 20.09.2020 o 10:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí sa nestihli vyspovedať, aby tak využili možnosť tento týždeň. Spovedáme pravidelne pred každou svätou omšou.
 • V sobotu 19.9.2020 o 08:00 hod. budeme spovedať prvoprijímajúce deti v kostole na Brezovci. Kvôli hygienickým opatreniam prosíme, aby do kostola počas Prvého svätého prijímania prišli výhradne iba prvoprijímajúce deti a rodičia.
 • Sväté omše v CSŠ tento týždeň nebudú.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1198,1200.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po spovedi prvoprijímajúcich detí a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí. V sobotu prosíme rodičov z Cirkevnej spojenej školy a ZŠ Martina Kukučína, a v pondelok rodičov zo ZŠ Petra Škrabáka, ZŠ Janka Matúšku a ZŠ Jánoš. Prosíme, aby prišli aj chlapi.
 • Upratovanie kostol vo VK: rod. Škvarková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

14.9.

 

Povýšenie Sv. Kríža

sviatok

 

Fk

 

 

Br

06:00

+Jozef Staš

D

 

18:00

+ Ján a Alžbeta

A

 

08:00

+ Miroslav Zaťko

F

 

18:30

Na poďak. za 80 r. pre Ľubomíra Ondirku

H

 

 

 

Ut

15.9.

 

 

Sedembolestná Panna Mária

Patrónka Slovenska

slávnosť

 

Fk

 

 

 

 

Br

 

 

 

VK

06:30

Za Z a BP celej rodiny

A

 

09:00

+ Štefan, Terézia a Rozália

F

 

11:00

Za z a BP pre rod Orolímovú

F

 

18:00

+ Milan Macura

H

 

07:45

+Erika Brodňanská

D

 

10:00

Primičná svätá omša dp. Andreja Matisa

 

 

09:15

+ Mária, Cyril Škvarka

H

 

  St

16.9.

 

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+Ondrej a Mária Borončo

D

 

 

Na úmysel

A

 

18:00

+ Rudolf Kijac

H

 

18:30

+ Tomáš Krivačka

F

 

Št

17.9.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za Z a BP pre Františka (60 r.)

H

 

12:00

+Ján a Žofia Kuhajda

D

 

18:00

Za dielo Mary´s Meals

F

 

17:00

Za Z a BP pre Lindu Hvoľkovú

A

 

Pia

18.9.

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Dulovcovú

D

 

18:00

Za Z a BP pre Jána a Máriu s rodinou

A

 

18:30

Za uzdravenie syna Vladimíra

F

 

VK

17:00

+ Jozef

H

 

 

So

19.9.

 

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 60.r. života Juraj Kubas

D

 

 

14:00

Sobášna svätá omša

A

 

 

15:00

Sobášna svätá omša

F

 

 

16:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

18:00

+ Teréziu Haluškovú

A

 

Br

07:00

Za Z a BP pre kňaza Jána Rusnáka

H

 

 

 

 

Ne

20.9.

 

 

 

Dvadsiata piata

nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

+ Emil a Emília Bysterská

H

 

09:00

Za z a BP pre rod. Hančíkovú

F

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Za Z a BP pre Mariána, Norberta a Annu

A

 

Br

07:45

Za zdravie a BP pre krstné deti a ich rodičov

D

 

10:00

Slávnosť Prvého svätého prijímania

A

 

16:00

Na úmysel Chovancovej

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Jozef, Ján, Juraj

H