Úvod » Oznamy » Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v Cezročnom období

(38. týždeň, 06.09.2019 – 22.09. 2019)

  • V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
  • Vo štvrtok začne Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude. Témou je Prvé Božie prikázanie.
  • V piatok bude sv. omša vo farskom kostole iba ráno. Kvôli jarmoku večerná mládežnícka sv. omša nebude.
  • V sobotu 21. 9. bude v kostole na Brezovci celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená po rannej svätej omši až do 17:00. Na záver bude krátka pobožnosť s požehnaním.
  • Poďakovanie za úrodu bude v našej farnosti budúcu nedeľu vo farskom kostole o 11:00.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať budúcu nedeľu v kostole na Brezovci po sv. omši o 8:45.
  • Odchod autobusu na Národný pochod za život bude o 5:00 z parkoviska pred farských úradom.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Alej Slobody 1883, 1885 až 1888.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po ukončení adorácie o 17:00 a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1951 a Rodinné domy.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Melicherčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

16.9.

 

 

Sv. Kornélia, pápeža a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Fk

06:00

Za sr. Vincentku Veroniku Suchanovskú

D

18:00

+ František Parcia

F

Br

18:30

+ Brigita a Albín Zelinka

H

CSŠ

07:45

Poďakovanie za 40 rokov života Antona a Márie

A

 

 

Ut

17.9.

 

Fk

06:00

+ František Martvoň a Rozália Očkajáková

D

18:00

Za Z a BP pre rod. Kornélie

H

Br

18:30

+ Milan Hromják

F

NsP

16:00

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

A

 

 

St

18.9.

 

Fk

 

Br

06:00

+ Jozef a Terézia Karotka

D

18:00

18.30

+ Jaroslav Miroslav a Irena

Za zdravie a BP pre Libušu Zacharovú

H

F

CSŠ

07:45

Poďakovanie za 40 rokov života Anny Hofericovej

A

 

Št

19.9.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP rodiny Halajovej

D

18:00

+ Z rod Tabačkovej

H

Br

17:00

Za Z a BP pre Petru Gejdošovú

A

NsP

16:00

+ Klementína Šišková

F

 

 

Pia

20.9.

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz

Sv. Pavol Chong a spoločníci, mučeníci

Fk

06:00

+ Štefan Fafalák

D

 

+ Jolana Batunová a + Marián Gajdoš

F

Br

18:30

Poďakovanie za 40 rokov života

A

VK

17:00

Za Božiu pomoc pre Matúša

H

 

 

So

21.9.

 

Sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu

Fk

 

 

 

Br

06:30

+ Jaromír a Anna Čuporák

D

14:00

16:00

Sobášna svätá omša

Sobášny obrad

F

F

18:00

07:00

+ Rudolf Blažo

+ Emil a Mária Flonteková

A

H

 

 

 

 

Ne

22.9.

 

 

 

Dvadsiata piata

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Magdaléna Zošáková

A

09:00

+ Vladimír Smoleň a Pavol Trabalík

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za nové kňazské povolania

D

10:00

Za zdravie a BP pre Libušu a Jozefa Gálika

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za pomoc v chorobe pre Dalibora Kapitána

H

VK

09:15

+ Karol a Margita Ozančín

A