Úvod » Oznamy » Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata štvrtá nedeľa v cezročnom období

(38. týždeň, 18.09. – 24.09. 2017)

Farské oznamy

 •  Dnes (v nedeľu) pri východe z kostola je zbierka na Diecézny katechetický úrad. Všetkým darcom úprimne Pán Boh zaplať.
 •  Srdečne Vás pozývame na hudobno-dramatický projekt tieňohry s názvom Mojžiš, ktorý sa uskutoční dnes (v nedeľu) o 17:30 v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne. Biblický príbeh o Mojžišovi na motívy piesní českej kapely Učedníci zaznie v originálnom slovenskom znení v podaní spevákov a hudobníkov našej farnosti. V hereckých úlohách sa predstavia nadšenci nielen z našej farnosti, ale aj zo širšej Oravy. Vstupné je dobrovoľné!
 •  V ponuke sú na CD pôstne kázne biskupa Andreja. Cena CD je 1 euro. Nájdete ich vzadu na stolíku.
 •  Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia O prípravu prosíme sr. Saleziánky a spolupracovníkov.
 •  V piatok bude sv. omša vo farskom kostole iba ráno. Kvôli jarmoku večerná sv. omša nebude.
 •  Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a Slovensku. Do zbierky sa môžete zapojiť aj vy na budúcu nedeľu 24.09.2017 po všetkých svätých omšiach. Bližšie informácie na nástenke.
 •  V stredu, piatok a v sobotu sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
 •  Vo štvrtok bude v kostole na Brezovci celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená o 8:00 až do 16:45.
 •  Od 22.09. – 24. 09. 2016 budú v kostole na Brezovci Modlitby matiek. Piatok po sv. omši, v sobotu po rannej svätej omši a v nedeľu po rannej sv. omši. Viac informácii na nástenke.
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z  Malého Bysterca.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme mamičky z Modlitieb matiek.
 •  Upratovanie kostola vo VK: rod. Slušnáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky, PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

18.9.

 

 

 

Fk

06:00

+ Jozef a Mária Ďaďo

D

18:00

Za zdravie a BP pre Mareka, Peťka, Juraja, Viktora a ich rodiny

B

Br

18:30

Na Poďakovanie za 40 r. manželstva

H

CSŠ

07:45

Za šťastnú hodinu smrti pre Irenu Gazdíkovú

O

Ut

19.9.

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP pre rod. Františka Smoleňa

D

18:00

+ Jozef, Štefánia a rodičia

O

Br

18:30

+ František a Klementína, Dominik a Štefánia

B

NsP

16:00

+ Jozef Matis

H

St

20.9.

Sv. Ondrej Kim Taegon, kňaz

Sv. Pavol Chong a spoločníci, mučeníci

Fk

06:00

Za ružu Márie Magdalény

JB

18:00

+ František Parcia

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Terézia Kršáková

Za zdravie a BP pre Genovévu Zavoďančíkovú

B

O

Št

21.9.

 

Sv. Matúša,

apoštola a evanjelistu

 

Fk

06:00

+ Eva a Anna r. Pavlovič

D

18:00

Za zdravie a BP pre syna Matúša

B

Br

17:00

+ Alojz a Amália Belkovci

O

NsP

16:00

Za dary Duch Svätého pre Stanislava

H

Pia

22.9.

 

 

Fk

06:00

+ Rudolf Babic

D

 

Za zdravie a BP pre Dušanu s rodinou

B

Br

18:30

Za BP a ochranu pre Stanislava Matúša

O

VK

17:00

+ Emil Hládek

H

So

23.9.

 

 

Sv. Pia z Pietrelciny

kňaz

Fk

 

 

 

Br

06:30

+ Justína a Jozef Revay

H

14:00

Sobášna sv. omša

B

15:00

Sobášna sv. omša

D

18:00

07:00

15:00

+ Helena Grešová (výročná)

+ Emil Buliak

Sobášna sv. omša

JB

O

S

Ne

24.9.

 

 

Dvadsiata piata

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

Poď. za 50r. života a BP pre Ľudmilu

O

11:00

Na úmysel

H

14:45

+ Terézia Šľachtová, Ladislav a Anna

B

Br

07:45

+ Karol Lešňovský

D

10:00

Za obrátenie pre Yvettu, Alfréda, Romana a Michala

O

18:30

+ z rod. Kucbelovej, Margita a Jozef

PO

NsP

16:00

+ Ján

B

VK

09:15

Za rodinu Hubčíkovú

JB