Úvod » Oznamy » Dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok

Dvadsiata šiesta nedeľa v období cez rok

(40. týždeň, 01.10. – 07.10. 2018)

 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:      Farský kostol – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod.                              Brezovec –  v utorok  od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.                                  Vyšný Kubín –  v piatok od 16:00 hod.
 • V utorok 02.10.2018 vytvoríme duchovný most s kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň sa budeme modliť za predstavených a seminaristov a oni sa budú modliť za našu farnosť.
 • Vo štvrtok 04.10.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o jej prípravu prosíme sr. Salezianky a spolupracovníci.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo  Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 •  Na budúcu sobotu, 6.10.2018 bude stretnutie všetkých miništrantov našej farnosti o 14:00 v pastoračnom centre za farou.
 • V sobotu 06.10.2018 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 07.10.2018, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a Slovensku. Do zbierky sa môžete zapojiť aj vy na budúcu nedeľu 7.10.2018 po všetkých svätých omšiach.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Rozpis je na nástenke a na tejto stránke pod rozisom bohoslužieb.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovska 1191 a 1192.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1960 a1961.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Janotíková.

Po

01.10.

 

 

Sv. Terézie

z Lisieux

Fk

06:00

+ Matej Brčák

D

18:00

+ Irena Trabalková

F

Br

18:30

+ Ján Medvecký

H

CSŠ

07:45

Za uzdravenie pre Silviu

O

Ut

02.10.

 

Svätých anjelov strážcov

Fk

06:00

+ František a Ľubica

D

18:00

Za Božiu pomoc pre Marcelu

O

Br

18:30

+ Vladimír Mikuláš

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Helenu

F

St

03.10.

 

 

Fk

06:00

Za milosť viery, pokoja a zdravie pre manžela

D

18:00

+ Bohuslav a Jaroslav Holubčík

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Jaroslav a Michal Svinčák

Za uzdravenie pre Naďu

F

O

Št

04.10.

 

Sv. Františka Assiského

Fk

06:00

Za františkánske spoločenstvo – terciári

D

18:00

+ Katarína Holubčíková

H

Br

17:00

Poďakovanie za 80 r. života

O

NsP

16:00

Za BP pre rodinu Kšenzulákovú

F

Pia

05.10.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef, Gizela, Pavel Zich

D

18:00

+ Ervín Martinka

O

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Margitu

F

VK

17:00

+ z rod. Laušovej

H

So

06.10.

 

 

 

Fk

 

 

06:30

+ Karol, Margita, Štefan Urac

D

14:00

15:00

Sobášny obrad

Sobášna svätá omša

H

H

18:00

+ Jozef a Mária Kapitánová

O

Br

07:00

Za zdravie a BP pre rod. Bajdichovú a Bedrychovú

F

Ne

07.10.

Dvadsiata siedma

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Anna Kvasová

F

09:00

+ Mária, Ján a Michal Kubala

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za upevnenie manželstva

O

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

Za Z a BP pre Máriu

H

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za Z a BP pre Máriu a jej deti

O

VK

09:15

+ Jozef Skubeň

F

 

 

ROZPIS MODLITBY SV. RUŽENCA

Farský kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej:                         

Pondelok – ruža sv. Cecílie                                            

Utorok – ruža sv. Cyrila a ruža sv. Moniky                          

Streda – ruža sv. M. Magdalény a ruža sv. Agnesy       

Štvrtok   – ruža sv. Františka                                        

Piatok– ruža sv. pátra Pia                                             

Sobota  – ruža Nepoškvr. počatia P. Márie                   

Nedeľa– matky z ružencového bratstva a ruža sv. Martina                                                                                              

Kostol Povýšenia sv. Kríža /Brezovec:

Pondelok – ruža sv. Dominika

Utorok – ruža sv. Cecílie

Streda – ruža sv. Ondreja

Štvrtok  – deti

Piatok – birmovanci

Sobota   – ruža sv. Bernarda

Nedeľa  – ruža Anjela strážcu

Modlitba sv. ruženca bude v nedeľu vždy pred svätými omšami vo farskom kostole o 14:00 hod. a v kostole na Brezovci o 18.00 hod. a počas týždňa vždy polhodinu pred sv. omšami.