Úvod » Oznamy » Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Farské oznamy

 Dvadsiata Šiesta nedeľa v období cez rok

 • Dnes pri východe z kostola bude zbierka na pomoc a potreby pre chudobných na Kube.
 • Na základe sprísnenia epidemiologických opatrení pre náš okres budú na budúcu nedeľu sväté omše tak ako sú, len s tým rozdielom, že vo farskom kostole sv. omša o 9:00 a 11:00 a v kostole na Brezovci sv. omše o 7:45 a 10:00 budú pre očkovaných testovaných a tých, ktorí prekonali Covid 19. Ostatní nech využijú zostávajúce sväté omše.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho: Farský kostol – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod. 
           Brezovec –  v utorok  od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.
           Vyšný Kubín –  v piatok od 16:00 hod.
 • Vo štvrtok 30.9.2021 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo  Fatimskej kaplnke do 14:30 hod.
 • Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské na nasledujúci rok vo výške 8 €.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Predmodlievať sa bude ružencové bratstvo a rozpis je na nástenke.
 • Saleziánski spolupracovníci a sestry Saleziánky  srdečne pozývajú mladých a rodiny s deťmi na tradičný mariánsky výstup na Choč, ktorý sa uskutoční    v sobotu 2. októbra  2021. Výstup vyvrcholí slávením svätej omše  o 12:00 hod. Podrobnejšie informácie nájdete  na výveske.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Malého Bysterca.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Dukelských hrdinov 2039 a 2040.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Mičlová.

 

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 27.09.2021 do 03.10.2021

 

Po

27.9.

 

Sv. Vincenta de Paul

kňaza

Fk

06:00

+ Jozef Greňo

D

 

12:00

+ dcéra Ivana

U

18:00

+ Štefan Belvončík

Z

CSŠ

07:45

Za duše v očistci

A

Br

18:30

Za Z a BP pre Martina

H

  

 

Ut

28.9.

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Amélia Babičková

D

 

+ František, Anna a Alojz Červeň

A

12:00

+ Viera Tretinová

U

18:00

+ Žofia Zvolenčáková a Mária Mínarčíková

H

Br

18:30

+ Július Ťapko

Z

 

  

 St

29.9.

 

Sv. Michaela, Gabriela

a Rafaela

sviatok

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

12:00

+ Eduard Tretina

U

18:00

+ Michal Petrulák

Z

CSŠ

07:45

+ Anna Kuzmíková

A

Br

18:30

+ Peter Mojžiš

H

 

 

Št

30.9.

 

 

Sv. Hieronyma

spomienka

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

 

+ Viliam Kondrla

H

12:00

Za šťastnú smrť Violy

U

18:00

+ Mária, Michal, Rastislav a Žofia

Z

Br

17:00

Za pomoc pri štúdiu pre Annu a Matúša

A

 

 

 

 

Pia

01.10.

 

 

 

Sv. Terézie z Lisieux

spomienka

 

 

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

 

Poď. za 70 rokov života pre manželku Kamilu

A

12:00

Za poďakovanie a BP 35 r. manželstva

U

18:00

Poďak. za 60 r. manželstva Ivana a Oľgy

H

Br

18:30

+ Simona

Z

VK

17:00

Na úmysel

 

 

So

02.10.

 

Sv. anjelov strážcov

spomienka

Fk

06:30

Na úmysel ordinára

D

15:00

Sobášny obrad

A

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Ižovú a Hrezníkovú

Z

Br

07:00

+ Štefan Fafaľák

A

 

 

 

 

 

Ne

03.10.

 

 

 

 

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Za Božiu pomoc pre Viktóriu a jej trojčatá

Z

09:00

Za Z a BP pre Teréziu

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Miroslav Zelina

A

17:00

+ Vladimír Kubala

U

Br

07:45

Za Šaštínskych pútnikov

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Pažickú

A

12:00

 

H

 

16:00

 

 

18:30

 

 

VK

09:15

+ rodina Kubaľáková

Z