Úvod » Oznamy » Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

40. týždeň (Od 28.09.2020 do 04.10.2020)

 • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Dobročinné diela svätého otca pri východe z kostola.
 • Na základe zhoršenej situácie (červená zóna) spovedať budeme v tomto týždni len tých, ktorí to nevyhnutne potrebujú (stav ťažkého hriechu)! Spovedať budeme každý deň hodinu pred sv. omšou v obidvoch kostoloch.
 • Vo štvrtok 01.10.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • Okolo chorých na prvý piatok tento mesiac nepôjdeme na základe sprísnenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. V prípade ťažkého zdravotného stavu (nebezpečenstvo smrti) na zavolanie prídeme.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod. Prosíme o dodržiavanie odstupov a nosenie rúšok a zároveň, aby ste využili celý priestor kostola.
 • Sv. omše za účastí detí a mládeže (štvrtok, piatok) zatiaľ nebudú, dokiaľ sa nachádzame v červenej zóne.
 • Sv. omše v CSŠ tento týždeň nebudú.
 • Prosíme členov SSV, aby si v sakristii vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské na nasledujúci rok vo výške 8 €.
 • V sobotu 03.10.2020 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 04.10.2020, po sv. omši na Brezovci o 8:45.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Predmodlievať sa bude ružencové bratstvo a rozpis je na nástenke.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Lucenkova 1205, 1206, 1207.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2045 a 2046.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Slamková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

28.9.

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Štefan Matuška

D

 

 

Za kňazov našej farnosti

A

 

18:00

+ Rodina Lesáková

F

 

18:30

Na úmysel kňaza Jána Rusnáka

H

 

Ut

29.9.

Sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Pavol Kulaš

F

 

12:00

Za zdravie Ľubomíra Z.

D

 

18:00

Za BP pre rod. Gabiky Heškovej

A

 

18:30

+ Vincent Šľachta

H

 

  St

30.9.

Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

spomienka

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ Magdaléna a Milan Balek

D

 

 

+ Ondrej Pňaček

A

 

18:00

+ Jozef Medvecký

H

 

18:30

+ Marta Vlčková

F

 

Št

1.10.

Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

spomienka

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

Za Z a BP pre Martinu Šolcovú s rod.

H

 

12:00

+ Pavol a Magda Cabík

D

 

18:00

+ Ivan Kapitán

A

 

17:00

+ Irena Trabalková

F

 

Pia

2.10.

 

Svätých anjelov strážcov

Spomienka

 

Fk

 

 Br

06:00

+ Štefan, Mária a Vierka

D

 

18:00

Za dožitých 50 rokov Eleny

A

 

18:30

Za zdravie a BP pre Štefániu Strakovú

F

 

VK

17:00

Na úmysel

H

 

So

3.10.

 

 

 

Fk

06:30

Za veriacich

D

 

 

18:00

+ Angela a Jozef Hubka

A

 

Br

07:00

Za zdravie a BP pre pána Dekana

F

 

 

15:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

 

 

Ne

4.10.

 

 

 

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Teréziu a Pavla

H

 

09:00

+ Štefan Salva

A

 

11:00

+ František a Jolana Tomadlík

D

 

14:45

Za uzdravenie  pre Ľubomíra

A

 

Br

07:45

Za + Ignác a Ignác Gazdík

D

 

10:00

Za dary DS pre Mateja, Patrika a Andreja

F

 

16:00

+ Ignác a Emília Kopta

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Ján a Terézia

H