Úvod » Oznamy » Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

(40. týždeň, 30.09.2019 – 06.10.2019)

 • Dnes po sv. omšiach bude pri východe z kostola zbierka na Diecézny katechetický úrad.
 • V dnešný deň ešte využite možnosť voľby kandidátov do farskej hospodárskej rady.
 • Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:      Farský kostol – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod.

                   Brezovec –  v utorok  od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

                   Vyšný Kubín –  v piatok od 16:00 hod.

 • V stredu 02.10.2019 vytvoríme duchovný most s kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň sa budeme modliť za predstavených a seminaristov a oni sa budú modliť za našu farnosť.
 • Vo štvrtok 03.10.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo  Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • Prosíme členov SSV, aby si v sakrestii vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské na nasledujúci rok vo výške 8 €.
 • Saleziáni a spolupracovníci vás pozývajú na mariánsky výstup na Choč, ktorý sa uskutoční 5.10.2019. Stretneme sa ráno o 8:10 hod. pri pošte. Bližšie informácie nájdete na plagáte.
 • V sobotu 05.10.2019 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 06.10.2019, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Rozpis je na nástenke.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Železničiarov a Bernolákova.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1955 a 1957.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Škvarková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

30.9.

 

 

 

Sv. Hieronyma

Fk

06:00

+ Eva a Anna Pavlovič

D

18:00

+ Valéria Janáková

F

Br

18:30

Anna, Vendelín a Daniela Drobulová

H

CSŠ

07:45

Za Z a BP pre manželku Ľubicu

A

 

 

Ut

01.10.

 

 

Sv. Terézie

z Lisieux

Fk

06:00

+ Štefan Salva

D

18:00

+ Emília a Jozef Lakoštík

A

Br

18:30

Za Z a BP pre Annu Skvašíkovú a Vladimíra Drobulu

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre deti Janu, Michaelu a Martina a ich rodiny

F

 

St

02.10.

 

Svätých anjelov strážcov

Fk

06:00

+ Štefan, Terézia a Anna Kecera

D

18:00

Za Z a BP pre Antóniu (60 r.)

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Júlia a Stanislav

Za Z a BP pre Dušanu Szalakovú

F

A

 

Št

03.10.

 

 

Fk

06:00

Anna a Juraj Reguli

D

18:00

+ z rod. Mäsiarovej

H

Br

17:00

Za BP pre sestru Mery

A

NsP

16:00

+ rodičia Júlia, Viliam a sestra Anna

F

 

 

Pia

04.10.

 

 

Sv. Františka Assiského

Fk

06:00

+ Mária Žáková

+ Ján Andrej a Katarína Laskovská

D

H

18:00

+ Amália a Aristid Dobák

F

Br

18:30

+ Juraj

A

VK

17:00

Na úmysel

H

 

So

05.10.

 

 

 

Fk

 

 

06:30

+ Karol a Anna P.

D

15:00

Sobášna svätá omša

H

18:00

+ Milan, Marek a Andrej

A

Br

07:00

+ Anna a Štefan

F

 

 

 

 

 

Ne

06.10.

 

 

 

 

Dvadsiata siedma

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ rodina Strežová a Klimčíková

F

09:00

+ Karol a Anna Štúrová

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za rod. Jarošovú

A

Br

07:45

Za Z a BP rodín: Palugová Mária, Mužilová Cecília a Paluga Michal

D

10:00

Poďak. za 20 r. manž. pre Elenku a Stanislava

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Erika Večerková

A

VK

09:15

+ Žofia a Matej Motýľ

F