Úvod » Oznamy » Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata šiesta nedeľa v cezročnom období

(40. týždeň, 02.10. – 08.10. 2017)

Farské oznamy

 •  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:                                                                                                                Farský kostol – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod.

      Brezovec –  v utorok  od 16:00 a vo štvrtok od 15:00 hod.

      Vyšný Kubín –  v piatok od 16:00 hod.

Prosíme vás, aby ste k spovedi pristúpili začiatkom týždňa.

 •  V stredu 04.10.2017 vytvoríme duchovný most s kňazským seminárom biskupa J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň sa budeme modliť za predstavených a seminaristov a oni sa budú modliť za našu farnosť.
 •  Vo štvrtok 05.10.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia o jej prípravu prosíme ružencové bratstvo.
 •  V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca. Po nej nasleduje svätá omša a záver tvorí adorácia s Eucharistickým požehnaním. Sviatosť oltárna bude vystavená vo  Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 •  V sobotu 07.10.2017 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 08.10.2017, pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 •  V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Rozpis je na nástenke.
 •  Dňa 21. októbra (sobota) sa uskutoční v rámci nášho dekanátu púť k sv. Martinovi na Spišskú Kapitulu. Kto by mal záujem ísť na túto púť autobusom, nech sa zapíše na pripravený zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
 •  Členov SSV aby si v sakristii kostolov vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské vo výške 5€
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1196 a 1197.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2296 a 2297.
 •  Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Spišáková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

02.10.

 

 

Svätých anjelov strážcov

Fk

06:00

Poďakovanie za 75 r. života Márie Hančíkovej

D

18:00

+ Ľuboš Horský

B

Br

18:30

+ Vladimír Troják

H

CSŠ

07:45

+ Katarína a Vojtech Dubovský

O

Ut

03.10.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan Šimrák

D

18:00

Poďakovanie za 60 r. života Anny Jaňákovej

B

Br

18:30

+ Ondrej a Katarína Macko

H

NsP

16:00

Za dar viery pre deti a vnúčatá

O

St

04.10.

 

Sv. Františka Assiského

Fk

06:00

Za BP a zdravie pre dcéru Silviu a jej dieťatko

D

18:00

+ Jozefína Ondrušová

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Juraj (20 výr.)

Za BP pre deti s rodinami

B

O

Št

05.10.

 

 

Fk

06:00

+ Ján Laskovský

D

18:00

+ Anežka a Svätopluk Terich

B

Br

17:00

Za BP a ochranu pre manželov Luciu a Ivana

O

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

06.10.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan, Kristína, Marta

Za zdravie a BP pre Janku

D

H

18:00

+ Jozef Šinál

B

Br

18:30

+ Ľudovít a Marta Rídza

O

VK

17:00

+ Anton a Terézia

PO

So

07.10.

 

 

Ružencovej Panny Márie

Fk

06:30

Za zdravie a BP pre Brigitu

D

14:00

15:00

16:00

Sobášny obrad

Sobášny obrad

Sobášna sv. omša

H

O

H

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Jána

O

Br

07:00

+ Rastislav, Ondrej a Žofia

B

Ne

08.10.

 

 

Dvadsiata siedma

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Florián, Jozefína a Pavol

O

09:00

Za zdravie a BP pre Lukáša Okála

B

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ján Porvich

O

Br

07:45

Za členov ruže Márie Magdalény

D

10:00

+ Jozef Kriváň

B

18:30

+ Milan Červený

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Anny Bielové

H

VK

09:15

+ Jozef

PO