Úvod » Oznamy » Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

(41. týždeň, 08.10. – 14.10. 2018)

 • Vincentská rodina organizuje 12. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a Slovensku. Do zbierky sa môžete zapojiť aj vy dnes po všetkých sv. omšiach kúpou medovníkového srdiečka.
 • Vo štvrtok 11.10.2018 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu poprosíme učiteľov cirkevnej školy.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod.  Rozpis je na nástenke a na tejto stránke pod rozpisom bohoslužieb.
 • 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete!
 • Saleziáni-Spolupracovníci pozývajú na 26.ročník Mariánskeho výstupu na Choč. Stretneme sa 13.10 o 8.00 na parkovisku pri pošte. Odchod je autami alebo spojovým autobusom z odchodom 8.30. Svätá omša na vrchole Choča je naplánovaná na 12.00, bližšie informácie na plagáte na nástenke.
 • Členov SSV aby si v sakristii kostolov vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské vo výške 5€.
 • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravuje v dňoch 31.11.-2.12.2018  duchovnú obnovu, ktorá je určená pre chlapcov stredoškolákov a starších. Viac informácii nájdete na nástenke.
 • Z ruže sv. Heleny venovali pre potreby kostola 120 eur. Pán Boh zaplať.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovska 1193 a 1194.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1966 a 1967.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Melicherčíková.

Po

08.10.

 

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ivan

D

18:00

+ Jozef Kriváň

F

Br

18:30

+ z rod. Ondreja Krivdu

H

CSŠ

07:45

Za vnúčatá babky Emílie

O

Ut

9.10.

 

Fk

06:00

+ Dušan Barčák

D

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Hampelovú

F

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Viktora a Vladka

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre rod. Jarošovú

O

St

10.10.

 

 

Fk

06:00

+ Milan Bodorík

D

18:00

+ Tibor, Genovéva a Tibor Bugár

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Poďakovanie za 50 rokov manželstva

+ Margita Harmadiová (1. výr.)

F

O

Št

11.10.

 

Fk

06:00

+ Ján a Matilda Hubčík

D

18:00

+ rodičia a sestry

F

Br

17:00

Za zdravie a BP pre vnúčatá: Jakub, Michal, Marek, Tibor a Miriama

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre manž. Malicharčíkových

H

Pia

12.10.

 

 

Fk

06:00

Za uzdravenie a Božiu pomoc

D

18:00

+ Pavol a Júlia Špánik

O

Br

18:30

Za deti Danku, Ľubomíra, Janka a ich rodiny

F

VK

17:00

+ Žofia a Anton Ondrek

H

So

13.10.

    

 

Fk

06:30

 Ján, Katarína, Ondrej Laskovský

D

18:00

+ Stanislav Janček

H

Br

07:00

+ starí rodičia Červeňoví a Borončoví

O

Ne

14.10.

 

Dvadsiata ôsma

nedeľa

v cez. období

 

Fk

06:30

Na poď. za 80 r. života Ondreja Mrvu

H

09:00

+ František a Amália Garabáš

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Ivan Barťák

F

Br

07:45

Za členky ruže sv. Heleny

D

10:00

Za BP pre rodinu Alfonza Macuru

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za dary Ducha Svätého

F

VK

09:15

+ Gabriela a Milan

H

 

ROZPIS MODLITBY SV. RUŽENCA

Farský kostol Sv. Kataríny Alexandrijskej:                         

Pondelok – ruža sv. Cecílie                                            

Utorok – ruža sv. Cyrila a ruža sv. Moniky                          

Streda – ruža sv. M. Magdalény a ruža sv. Agnesy       

Štvrtok   – ruža sv. Františka                                        

Piatok– ruža sv. pátra Pia                                             

Sobota  – ruža Nepoškvr. počatia P. Márie                   

Nedeľa– matky z ružencového bratstva a ruža sv. Martina                                                                                              

Kostol Povýšenia sv. Kríža /Brezovec:

Pondelok – ruža sv. Dominika

Utorok – ruža sv. Cecílie

Streda – ruža sv. Ondreja

Štvrtok  – deti

Piatok – birmovanci

Sobota   – ruža sv. Bernarda

Nedeľa  – ruža Anjela strážcu

Modlitba sv. ruženca bude v nedeľu vždy pred svätými omšami vo farskom kostole o 14:00 hod. a v kostole na Brezovci o 18.00 hod. a počas týždňa vždy polhodinu pred sv. omšami.