Úvod » Oznamy » Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok 

 • V utorok 05.10.2021 vytvoríme duchovný most s kňazským seminárom biskupa
  J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň sa budeme modliť za predstavených a seminaristov a oni sa budú modliť za našu farnosť.
 • Vo štvrtok 7.10.2021 na sviatok Ružencovej Panny Márie sa od 7:00 do18:00 hodiny vo farskom kostole uskutoční modlitbová reťaz posvätného ruženca, ktorú sa budú modliť členovia ružencového bratstva. Všetkých srdečne pozývame.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o prípravu prosíme ružencové bratstvo.
 • V sobotu 09.10.2021, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 10.10.2021 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Ruža sv. Bernarda venuje na potreby kostola 100 €. Úprimné Pán Boh zaplať.
 • V mesiaci október budú v našej diecéze prebiehať sv. omše „Za život“. Pripojme sa aj my v modlitbe k tomuto úmyslu.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Predmodlievať sa bude ružencové bratstvo a rozpis je na nástenke.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Beňovej Lehoty.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Dukelských hrdinov 2041 a 
  Ľ. Štúra 2044.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Morincová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 04.10.2021 do 10.10.2021

 

Po

04.10.

 

Sv. Františka Assiského

spomienka

Fk

06:00

Za rodinu Povalovú

D

 

12:00

Za zdravie a BP pre Máriu Kôpkovú

U

18:00

+ Štefan Valentíny

H

CSŠ

07:45

Za Z a BP pre rodinu a vnúčatá

A

Br

18:30

+ Rudolf Kijac a Eva Junásová

Z

  

 

Ut

05.10.

 

Sv. Faustíny Kowalskej, panny

spomienka  

Fk

 

 

 

06:00

Za bohoslovcov a predstavených seminára

D

12:00

Za zdravie a BP pre Reginu Draškovičovú

U

18:00

Anton Bištiak

A

Br

18:30

+ Mária a Štefan Šálka

H

 

  

   St

06.10.

 

 

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

12:00

+ rodičia, starí rodičia a Jozef

U

18:00

+ Anton Žmiják

Z

CSŠ

07:45

Za BP pre novomanželov Dávida a Máriu

A

Br

18:30

+ Viera Dávidová 1. výr.

H

 

 

Št

07.10.

 

Ružencovej Panny Márie

spomienka

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

 

Poďakovanie za 80 r. života Oľgy

H

12:00

Za návrat k Bohu celej rodiny

U

18:00

+ Ján Mores st., Ján Mores ml., Mária Moresová

Z

Br

17:00

Za Z a BP pre rod. Danky Škvarkovej

A

 

 

Pia

08.10.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Na úmysel ordinára

D

12:00

Za BP pre Evu, Róberta, Adama a vnuka Róberta

U

18:00

Za Z a BP pre Máriu  (75 rokov)

H

Br

18:30

+ Klára a Libor Dančo

Z

VK

17:00

Za BP pre rod. Kovalovu

A

 

So

09.10.

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 40 rokov života syna Tomáša

D

16:00

Sobášna svätá omša

A

18:00

Za zdravie a BP pre dcéru Darinu s rodinou
(50 rokov života)

Z

Br

07:00

+ Ivanka

H

 

 

 

 

Ne

10.10.

 

 

 

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Poďakovanie za 60 rokov života

A

09:00

Za zdravie a BP pre Máriu Zaťkovú

Z

11:00

+ Ignác Gazdík

D

14:45

Za Z a BP pre Janku

H

17:00

Za zdravie a BP pre Viktora ml.

U

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

+ Anna a Adam Škuta

H

12:00

Poďakovanie za zdravie a ochranu rodiny Anny

Z

 

16:00

Na úmysel

 

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ Žofia a Viliam

A