Úvod » Oznamy » Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

41. týždeň (Od 05.10.2020 do 11.10.2020)

 • Dnes po skončení svätej omše bude pri východe z kostola zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Tí, ktorí ste sa dnes nedostali do kostola a chcete podporiť túto zbierku slúžiacu pre potreby Sv. Otca môžete tak urobiť prostredníctvom čísla účtu (SK52 0900 0000 0001 0138 0460, VS: 412 080 816), alebo milodar môžete doniesť na farský úrad. Darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať!
 • V utorok 06.10.2020 vytvoríme duchovný most s kňazským seminárom biskupa
  J. Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. V tento deň sa budeme modliť za predstavených a seminaristov a oni sa budú modliť za našu farnosť.
 • Vo štvrtok 08.10.2020 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorá bude tichá.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Rozpis je na nástenke.
 • Prosíme členov SSV, aby si v sakrestii vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské na nasledujúci rok vo výške 8 €.
 • V mesiaci október v našej diecéze, budú prebiehať sv. omše „Za život“. Pripojme sa aj my v modlitbe k tomuto úmyslu.
 • Slovenskí biskupi od 1.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých ktorí sa starajú o seniorov, aby uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií, alebo internetu. Naša farnosť bude vysielať sv. omše z farského kostola o 9:00 cez TV DK a o 11:00 cez Facebook.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1154,1156.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2047 a 2295.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Marettová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

05.10.

 

 

Fk

 

06:00

+ Jolana a Ján Koleják

D

 

12:00

Za duše v očistci

U

 

18:00

Za z a Bp pre Jozefa a Annu

A

 

Br

07:00

+ Margita Ferancová

H

 

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Kurhajcovú

F

 

 

Ut

06.10.

 

 

 

Fk

06:00

+ Mária a Jozef Pánik, Ľudmila Jurášová

D

 

12:00

Za duše v očistci

U

 

18:00

+ Rudolf, Anna, Cecília a Brigita Tkáčová

A

 

Br

07:00

Za Z a BP pre rod. Ižovú a Harezníkovú

H

 

18:30

+ Cyril a Mária

F

 

 

St

07.10.

 

 

Ružencovej

Panny Márie

 

Fk

 

06:00

+ Genovéva, Tibor, Tibor Bugar

A

 

12:00

Za z a BP pre kňaza Viktora

U

 

18:00

Za Z a BP pre Teréziu a Pavla

H

 

Br

 

07:00

+ Štefan, Terézia, Anna

D

 

18:30

+ rehoľná sestra Rozamunda

F

 

 

Št

08.10.

 

 

 

 

Fk

 

06:00

Za z a Bp pre Annu Kulášovú

F

 

12:00

Na úmysel

U

 

18:00

+ Alojz Meľa

A

 

Br

07:00

+ Václav Zajac a Alojzia

D

 

17:00

+ František Lipka

H

 

 

Pia

09.10.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ján Kokoška

D

 

12:00

Na úmysel

U

 

18:00

 + Adela Jacková

A

 

Br

07:00

Za z a BP pre rod. Mrvovú a Novotnú

F

 

18:30

+ Stanislav Škuta

F

 

VK

17:00

Za z a BP pre Agnesu Palugovú

H

 

 

So

10.10.

 

 

Fk

06:30

Za pomoc v ťažkej situácii

A

 

11:00

Sobášna svätá omša

F

 

14:00

Sobášny obrad

H

 

18:00

Na úmysel

U

 

Br

07:00

+ Pavol Harkabúzik

D

 

18:30

Za Z a BP pre Ivana Kutlíka

H

 

 

 

 

 

Ne

11.10

 

 

 

 

Dvadsiata ôsma

nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

+ Martin

A

 

09:00

Za BP celej rodiny

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Za Z a BP pre Petra s rodinou.

A

 

17:00

Na úmysel

U

 

Br

07:45

Poď. za 40. r. manželstva Jozef a Libuša Gálik

D

 

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Kramárovú

F

 

12:00

+ Štefan Fafalák

H

 

16:00

+ Jozef Kriváň

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Jozef a Terézia

H