Úvod » Oznamy » Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v Cezročnom období

(41. týždeň, 07.10.2019 – 13.10.2019)

  • V Pondelok 7.10.2019 na sviatok Ružencovej Panny, Vás ružencové bratstvo pozýva na modlitbu svätého ruženca, ktorá bude prebiehať od 7:00 do večernej svätej omše vo farskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Vo štvrtok 10.10.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme učiteľov cirkevnej školy.
  • Vo štvrtok 10.10 2019, po detskej svätej omši, bude stretnutie rodičov ohľadom Prvého svätého prijímania. Stretnutie budú mať len rodičia detí, zo ZŠ Martina Kukučína a ZŠ Jánoš.
  • Prosíme členov SSV, aby si v sakristii kostolov vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské vo výške 8€.
  • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravuje v dňoch 29.11.-1.12.2019 alebo 6.12.-8.12.2019 duchovnu obnovu, ktorá je určená pre chlapcov stredoškolákov a starších. Viac informácii nájdete na nástenke.
  • Saleziáni a spolupracovníci vás pozývajú na mariánsky výstup na Choč, ktorý sa presúva na 12.10.2019. Stretneme sa ráno o 8:10 hod. pri pošte.
  • V sobotu 12.10.2019 Vás pozývame na uctiť si nášho patróna sv. Vendelína ku kaplnke v chotári medzi Pucovom a Srňacím. Sv. omša bude o 12:00hod. Všetci ste srdečne pozvaní.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Fučíková.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Odbojárov 1956 a 1958.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Bystrianska.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

Po

07.10.

 

 

 

Ružencovej Panny Márie

Fk

06:00

Za živých členov ružencového bratstva

D

18:00

Za zosnulých členov ružencového bratstva

F

Br

18:30

Za Z a BP pre rod. Bernolákovu

H

CSŠ

07:45

+ Mária Bekešová

A

 

Ut

08.10.

 

Fk

06:00

+ Štefan, Mária a Vierka Babčák

D

18:00

+ Alexej Jurčenko

F

Br

18:30

+ Štefan, Anna a Metod Salva

H

NsP

16:00

+ Paulína a Štefan Kucbeľ

A

 

St

09.10.

 

 

Fk

06:00

+ Stanislav W.

D

18:00

+ Ignác a Emília Koptová

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za zdravie a BP pre Metoda Tkáča

Za obrátenie hriešnikov

F

A

 

Št

10.10.

 

Fk

06:00

+ Helena a Hedviga

D

18:00

Za zdravie a BP pre Roberta Rumla

F

Br

17:00

Za Z a BP pre Ľubicu Sliacku

A

NsP

16:00

Za Z a BP pre Boženu a Annu

H

 

 

Pia

11.10.

 

 

Fk

06:00

Za zosnulých z rod. Grenčíkovej

D

18:00

Za oslobodenie od zranení pre Jakuba

F

Br

18:30

Za Z a BP pre rodinu Zoššákovú

A

VK

17:00

+ Žofia a Anton Ondrek

H

 

 

So

12.10.

    

 

Fk

06:30

15:00

Za zdravie a BP pre rod. M.

Sobášna svätá omša

D

F

18:00

Za Z a BP pre Lukáška a dedka Albína.

A

Br

07:00

+ Jozef Matis

H

 

 

 

 

 

Ne

13.10.

 

 

 

 

Dvadsiata ôsma

nedeľa

v cez. období

 

Fk

06:30

+ Viktória Janíková

A

09:00

Poďakovanie za 25. rokov manželstva Petra a Kataríny a za Z a BP pre Veroniku

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Vojtech Macko

H

Br

07:45

Za zdravie a BP pre Emíliu Zajacovú 80. rokov života

D

10:00

+ Ján Meľo

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

+ Juraj Paluga

H

VK

09:15

+ Anna a Matej Rambala

A