Úvod » Oznamy » Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

(41. týždeň, 09.10. – 15.10. 2017)

Farské oznamy

 • Dnes (v nedeľu) pozývame mladých na duchovnú obnovu do pastoračného centra o 16:00 hod. na tému život a príklad sv. Martina – je to príprava na dekanátnu púť. Hosťom bude dp. kaplán František Janečko.
 • Vo štvrtok 12.10.2017 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu poprosíme terciárov.
 • V mesiaci októbri sa konajú októbrové pobožnosti, ktoré sa budeme modliť vždy pol hodinu pred sv. omšami a v nedeľu pred večernou sv. omšou na Brezovci a vo farskom kostole o 14:00 hod. Rozpis je na nástenke.
 • Zbierka na „Boj proti hladu“ činila spolu 3756,02€. Vincentínska rodina ďakuje všetkým, ktorí sa zapojili do priebehu tejto akcie. Ako aj tým, ktorí pomáhali pri výrobe srdiečok, ich distribúcii a predaji.
 • 18. októbra sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Pápežská nadácia ACN Slovensko – u nás známa ako Kirche in Not – pripravila špeciálnu webovú stránku www.miliondeti.sk, na ktorej nájdete didaktické materiály a informácie k iniciatíve.
 • Ako povedal páter Pio: “Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.”
 • Saleziáni-Spolupracovníci pozývajú na 26.ročník Mariánskeho výstupu na Choč. Stretneme sa 14.10 o 8.00 na parkovisku pri pošte. Odchod je autami alebo spojovým autobusom z odchodom 8.30. Svätá omša na vrchole Choča je naplánovaná na 12.00, bližšie informácie na plagáte na nástenke.
 • Dňa 21. októbra (sobota) sa uskutoční v rámci nášho dekanátu púť k sv. Martinovi na Spišskú Kapitulu. Kto by mal záujem ísť na túto púť autobusom, nech sa zapíše do konca týždňa na pripravený zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
 • Členov SSV aby si v sakristii kostolov vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské vo výške 5€.
 • V sobotu 14.10.2017 o 12.00 bude pri kaplnke sv. Vendelína na Srňacom sv. omša. Viac informácii nájdete na nástenke. 
 • Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule pripravuje v dňoch 1.-3.12.2017 duchovnu obnovu, ktorá je určená pre chlapcov stredoškolákov a starších. Viac informácii nájdete na nástenke.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1198 a 1200.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2048 a 2049.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Ottová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

09.10.

 

 

 

Fk

06:00

+ Ján, Gizela, Jozef Staš

D

18:00

+ Elena Kapráňová (1. výr.)

B

Br

18:30

+ Ivan a Michal Lavrinčík

H

CSŠ

07:45

Za zdravie a BP pre Máriu Strakovú

O

Ut

10.10.

 

Fk

06:00

+ Šimon a Margita Paluga

D

18:00

+ Zdenka

O

Br

18:30

+ Agnesa Kopilcová

B

NsP

16:00

Na poďak. za 90 r. života pre Valériu

H

St

11.10.

 

 

Fk

06:00

+ Anna a Ondrej Paluš

D

18:00

Za Z a BP pre Jozefa Nováka

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Štefan, Anna a Jozef

+ z rodiny

B

O

Št

12.10.

 

Fk

06:00

+ Jozef Greňo

D

18:00

+ Pavol Ilenin

B

Br

17:00

+ Katarína a Ján Morinec

O

NsP

16:00

Za Z a BP pre Ivana

H

Pia

13.10.

 

 

Fk

06:00

Za zdravie a BP rod. Halajovej

D

18:00

+ Jaromír Matějka (1. výr.)

B

Br

18:30

+ rodičia Ladislav a Margita

O

VK

17:00

+ Teréza Tarčáková

H

So

14.10.

    

 

Fk

06:30

+ Ferdinand

D

16:00

Sobášny obrad

H

18:00

+ Margita Harmadyová

H

Br

07:00

15:00

Za Božiu pomoc pre manžela

Sobášna sv. omša

O

B

Ne

15.10.

 

 

 

Dvadsiata ôsma

nedeľa

v cez. období

 

Fk

06:30

Na úmysel

O

09:00

+ Margita Laštíková

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre syna Zoltána s rod.

B

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

+ Juraj a Mária Feranc

H

18:30

Poď. za 18 r. spol. života a prosba o BP

PO

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre dcéru Luciu

B

VK

09:15

+ Angela a Matúš Kubaľák

O