Úvod » Oznamy » Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok

Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok

(35. týždeň, 27.08. – 02.09. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes vás pozývame na záverečný koncert Kubínskeho organového festivalu v kostole na Brezovci o 19:30. Predstaví sa taliansky organista Stefano Pellini.
  • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, sv. omšou a záver tvorí adorácia. Sviatosť oltárna bude vystavená do 15:00 hod.
  • Vo štvrtok 30.8.2018 sa v našej farnosti bude konať duchovná príprava na blahorečenie Anny Kolesárovej. Pri tejto príležitosti bude po svätej omši o 18:00 vo farskom kostole vyložená sviatosť Oltárna. Vzadu na stolíku si môžete taktiež zobrať obrázky s modlitbou za svätorečenie Anny Kolesárovej.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie, a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Na Sihoti 1169, 1170 a 1173.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1951 a rodinné domy.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Slušňáková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

 

Po

27.8.

 

 

Sv. Monika

 

Fk

06:00

+ Ľudovít Povrazník

D

18:00

Na úmysel

F

Br

18:30

Za Z a BP pre manžela Pavla

H

Ut

28.8.

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

+ Štefan Bodorík

D

18:00

+ Štefan Šimrák

H

Br

18:30

+ rodičia Mária a Ondrej Orčo

F

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Máriu Bakovú

O

St

29.8.

 

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa

Fk

06:00

Za uzdravenie vnukov Jakuba a Richarda

D

 

Na úmysel

H

18:00

Poď za 50 r. života Augustína Lakoštíka

O

Br

18:30

+ Ján a Emil

F

Št

30.8.

 

 

Fk

06:00

+ Pavol Čaučík

D

18:00

Za Božiu pomoc pre Ivetu a Petra

O

Br

17:00

Za Z a BP pre Petra s rodinou

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Jozefa a Oľgu

O

Pia

31.8.

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 60.r. života Juraja

+ Juraj Feťko

D

H

18:00

+ Irena, Mária a Ladislav Oravec

O

Br

18:30

+ Mária Bialiková 25. výročie

F

VK

17:00

+ Ján a Matilda

JB

So

01.9.

 

 

Fk

06:30

Za rod. Ilasvaiovú

D

15:00

Sobášna svätá omša

H

16:00

Sobášny obrad

H

18:00

Na úmysel

JB

Br

VK

07:00

15:00

33 rokov manželstva Stanislav a Valéria

Sobášny obrad

F

D

Ne

02.9.

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za BP pre sestru Veroniku

O

09:00

Za zdravie a BP pre Petra Žitňanského

F

11:00

Za veriacich

JB

14:45

+ Mária a Jozef Holubčík

H

Br

07:45

+ Ján Halaj a rod. Náčinčiková

D

10:00

+ Anna a Ondrej Krška

F

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel

H

VK

09:15

Za zdravie a BP pre rodinu Hubčíkovú

O