Úvod » Oznamy » Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 23.08.2021 do 29.08.2021

  • Dnes po večernej sv. omši na Brezovci pokračuje Kubínsky organový festival. Hrou na organ sa predstaví David Di Fiore. Vstup je voľný. Všetkých srdečne pozývame.
  • Komisia pre mládež v Spišskej diecéze pozýva na modlitbové stretnutie za mladých pod názvom DVOJBODKA za prázdninami. Bude sa konať na budúcu sobotu, 28.8.2021 na Mariánskej hore v Levoči. Viac informácií sa dozviete na plagáte na výveskách.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy. Katechetický úrad je finančne zabezpečený prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód. Pán Boh zaplať.
  • Dávame do pozornosti, že tí, ktorí by sa chceli zúčastniť návštevy pápeža Františka v Šaštíne 15.9.2021, môžu sa nahlásiť do 5.9.2021 v sakristii. Ak sa nazbiera dostatočný počet ľudí, zorganizujeme autobusy z našej farnosti. Zároveň chceme pripomenúť, že na stránke registracia.navstevapapeza.sk je nutné sa na každé stretnutie so sv. otcom zaregistrovať cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na vyššie uvedenej stránke. Účastníci však musia spĺňať podmienky dané štátom.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatostí dospelých (krst, birmovanie a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1883, 1885 – 1888.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po ranej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1966 a 1967.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Mešková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

  Po

23.8.

 

Fk

 

06:00

+ Karol Zgrebňák

D

12:00

+ Martin Kucbel a rodičia

U

18:00

+ Štefan Matúška

A

Br

18:30

Za zdravie pre Ľudmilu a Vladka

Z

  

 

  Ut

24.8.

 

Sv. Bartolomeja,
apoštola

sviatok

Fk

 

 

 

06:00

+ Ondrej Borončo

D

12:00

Za zdravie a BP pre vnúčatá pri štúdiu

U

18:00

Za zdravie a BP pre Máriu a Ľudovíta

Z

Br

18:30

+ Alžbeta a Ján Sedlár

A

 

  

  St

25.8.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Zuzana a Pavol Brodňanský

D

12:00

Za zdravie a BP pre vnuka v novom zamestnaní

U

18:00

Na úmysel

A

Br

18:30

Za BP pre živých členov rod. Krškovej

Z

 

 

Št

26.8.

 

Fk

 

 

06:00

+ Ondrej a Terézia Červeň

D

12:00

Za BP pre Petra s rodinou

U

18:00

Za BP pre živých členov rod. Bulákovej

Z

Br

17:00

+ Zuzana, Matúš, Justína a Ján

A

 

 

Pia

27.8.

 

 

Sv. Moniky
spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Ľudovít Povrazník

D

12:00

+ Mária Žáková a Júlia Žáková

U

18:00

+ Štefan a Angela Kapičákovci

A

Br

18:30

+ z rod. Krškovej

Z

VK

17:00

+ Anna, Pavol Mičlo

Z

 

 

 

So

28.8.

 

 

Sv. Augustína
biskupa a učiteľa
Cirkvi
spomienka

 

Fk

06:30

+ Sr. Aurélia, Zuzana a Pavol Brodňanský

D

 

15:00

Sobášna svätá omša

A

 

18:00

+ Brigita a Albín Lelinka

A

Br

07:00

+ z rod. Bulákovej

Z

 

16:00

Sobášny obrad

Z

 

 

 

 

Ne

29.8.

 

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

+ Anna, Albína a syn Vladimír

A

09:00

Z vďačnosti za dožitých 60 rokov života

Z

11:00

Za veriacich

D

14:45

Na úmysel

H

Br

07:45

Za zdravie a BP pre starkú Boženu

D

10:00

+ Žofia Štelinová

Z

12:00

Poďak. za uzdravenie a nájdenie práce

H

 

18:30

 

 

VK

09:15

Za zdravie Ladislava Žofaja

A