Úvod » Oznamy » Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

35. týždeň (Od 24.08.2020 do 30.08.2020)

  • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční ďalší koncert organového festivalu, na ktorom sa predstaví organové duo z Poľska- Zuzanna Bator, Maciej Bator. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
  • Na budúcu nedeľu bude zbierka na Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Malý Bysterec.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2039 a 2040.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Janotíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

24.8.

 

Sv. Bartolomej, apoštol

 

Fk

 

Br

06:00

+ Terézia, Štefan a Ján

F

 

18:00

+ Margita, Šimon a Jozef

H

 

18:30

Poďakovanie za 35 r. manž. Stanislava a Valérie

F

 

Ut

25.8.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Július Karcol

D

 

18:00

+ z rod. Omanovej, Brunckovej a + sestra Emília

F

 

18:30

+ Daniel a Ján

H

 

  St

26.8.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Eduard Zachar ml.

D

 

18:00

Za zosnulých z rodiny

H

 

18:30

+ Helena, Monika a Metod

F

 

Št

27.8.

 

Sv. Monika

spomienka

 

Fk

 

Br

06:00

+ Ľudovít Povrazník

D

 

18:00

+ Ivan a František Barťák

F

 

17:00

Za členov ruže sv. Dominika

H

 

Pia

28.8.

 

Sv. Augustín

biskupa a učiteľa Cirkvi

 

Fk

 

Br

06:00

+ Pavol a Zuzana Brodňanský

D

 

18:00

Za z a BP pre Petra (50 rokov)

F

 

18:30

Na úmysel

H

 

VK

17:00

Za BP pre rod. Heškovú

H

 

 

 

So

29.8.

 

 

 

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

 

 

Fk

06:30

+ Imrich, Katarína, Mária, František Lacko

D

 

 

15:00

Sobáš

F

 

 

16:00

Sobášna sv. omša

H

 

 

18:00

Na úmysel

H

 

Br

07:00

+ Ján Škvarček

F

 

 

 

 

Ne

30.8.

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

 

09:00

Na úmysel

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Vít Ušák

A

 

Br

07:45

+ Ondrej Borončo

D

 

10:00

+ Margita, Michal a syn Michal Záň

F

 

16:00

+ Ervín Martinka

F

 

18:30

+ František a Eva Martinková

F

 

VK

09:15

+ Ján Bystriansky

 H