Úvod » Oznamy » Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

(35. týždeň, 26.08.2019 – 01.09. 2019)

  • Dnes vás pozývame na záverečný koncert Kubínskeho organového festivalu. Predstaví sa organista David di Fiore z USA.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Nad Brehmi a M. R. Štefánika.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1947 a 1948.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Ottova.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

26.8.

 

 

 

Fk

06:00

Za obrátenie hriešnikov

+ Mária a Štefan Franek

D

A

18:00

Za zdravie a BP pre manželov Michala a Heleny Laurinčíkovej

F

Br

18:30

+ Oľga a Albert

H

 

Ut

27.8.

 

 

Sv. Monika

 

Fk

06:00

+ Ľudovít Povrazník

D

18:00

Za zdravie a BP pre rodinu Ladislava

F

Br

18:30

+ Edita a Mikuláš

H

NsP

16:00

+ Eva Brnušáková

A

St

28.8.

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za zdravie a BP rod. Varečkovej

D

18:00

Poďak. za vypočutie Božích milostí

H

Br

18:30

Na úmysel

F

 

Št

29.8.

 

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa

Fk

06:00

+ Bohumír a Mária Maretta

D

18:00

+ Edwin

H

Br

17:00

Poďakovanie za 70. rokov života

F

NsP

16:00

+ Jozefína a Ján Butkaj

A

 

Pia

30.8.

 

 

Fk

06:00

+ Ján Kostroš

D

18:00

+ Juraj Majdiš (1. výročie)

F

Br

18:30

Za pomoc v chorobe pre Emíliu

A

VK

17:00

+ Anna a Miroslav Martinkovi

H

 

 

So

31.8.

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za 30 r. života Evky

D

14:00

Sobášna svätá omša

F

16:00

Sobášny obrad

F

18:00

Za dožitých 70 rokov Jozefa

A

Br

07:00

+Anna a Ondrej Krška

H

 

 

 

 

Ne

01.9.

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Cecília a Mikuláš Zavodančík

A

09:00

+ sestra Irena Oravcová

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za + rodičov a brata Jozefa

H

Br

07:45

Poďakovanie za 50 r. manželstva Agnes a Alojza Lešňovský

D

10:00

Poďakovanie za dar Krstu Jasminky

F

18:30

Na úmysel

H

NsP

16:00

Za obrátenie vnúčat Emílie

H

VK

09:15

+ Milan Otto

A