Úvod » Oznamy » Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

(35. týždeň, 28.08. – 03.09. 2017)

Farské oznamy

  •  Tento týždeň je prvopiatkový. Spovedať budeme ráno pred a počas sv. omše a okrem toho:

FARSKÝ KOSTOL – v pondelok, stredu, piatok  od 16:00 hod.

BREZOVEC – v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín v piatok od 16:00 hod.

Prosíme vás, aby ste k spovedi pristúpili začiatkom týždňa.

  •  V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou ruženca, sv. omšou a záver tvorí adorácia. Sviatosť oltárna bude vystavená do 15:00 hod.
  •  V sobotu 02.09.2017 budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
  •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 03.09.2017 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
  •  Oravské Centrum Mládeže a Farský úrad v Krivej Vás pozývajú na Púť rodín 10. septembra do rodiska bl. sr. Zdenky. Program začína sv. omšou o 14:00 hod. vo farskom kostole v Krivej.
  •  Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) reaguje na zvýšený záujem o poznanie Svätého písma. S cieľom sprístupniť tieto poznatky otvára v novom akademickom roku 2017/2018 v rámci Univerzity tretieho veku nový študijný program s názvom „Spoznávame Sväté písmo“. Ide o trojročné štúdium. Prihlásiť sa môžu záujemcovia starší ako 45 rokov, ktorí majú ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Prijímacie skúšky sa nekonajú. Poplatok za jeden rok štúdia je 35 € pre dôchodcov a nezamestnaných a 45 € pre zamestnaných uchádzačov.
  •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Železničiarov a Bernoláková.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice D. Hrdinov 2039 a 2040.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Chládeková.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a JB - výpomocný duchovný Ján Bystriansky). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

28.8.

 

 

Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Fk

06:00

Za BP pre chorého Jána M.

D

 

+ Vladimír Dauda

H

18:00

+ Anton a Anna Bodorík

O

Br

18:30

+ Mária Drabiniaková

B

Ut

29.8.

 

Mučenícka smrť

sv. Jána Krstiteľa

Fk

06:00

Za zdravie a BP Nikolky

D

 

Na úmysel

O

18:00

+ Karolína

B

Br

18:30

Za BP pre vnučku Lenku

JB

NsP

16:00

Na úmysel

H

St

30.8.

 

Fk

06:00

Za + starých rodičov

D

 

Alojz a Helena Pohanková

H

18:00

+ Irena Oravcová

B

Br

18:30

+ Ondrej Krška

O

Št

31.8.

 

 

Fk

06:00

+ Ladislav Tholt

D

 

Na úmysel

O

18:00

Za BP a čnosti pre Matúša, Katarínu a Adama

B

Br

17:00

Za zdravie a BP pre Katku a Lukáša

JB

NsP

16:00

Na úmysel

H

Pia

01.9.

 

 

Fk

06:00

+ Juraj a Katarína Kubas

Na úmysel

D

B

18:00

+ Jozef Pátek

O

Br

18:30

Anton a Mária Bialik

H

VK

17:00

+ Janka, Anton a Jozef

JB

So

02.9.

 

 

Fk

06:30

Za zdravie a BP biskupa Andreja

D

14:00

Sobášny obrad

PM

16:00

Sobášna sv. omša

H

18:00

+ Martin Kucbel

JB

Br

07:00

+ Štefan Franek (1.výročie)

B

Ne

03.9.

 

 

 

Dvadsiata druhá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Ján, Mária, Albín a Jozef Sojka

H

09:00

Poďakovanie za 40 r. manželstva

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za BP pre Dalibora Kapitána

B

Br

07:45

+ Štefan Šuriňák

D

10:00

Za zdravie a BP pre Anton a Margita Hrubjakoví

O

18:30

+ Jozef Matejčík (25. výročie)

JB

NsP

16:00

Za BP a zdravie pre Ivana M.

B

VK

09:15

Za rodičov Hubčíkových

H