Úvod » Oznamy » Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

(39. týždeň, 24.09. – 30.09. 2018)

  • Dnes po sv. omšiach bude pri východe z kostola zbierka na Diecézny katechetický úrad.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme sestry Vincentky a pracovníkov charity.
  •  Pozývame všetky mamičky, oteckov a priateľov Modlitieb matiek na MODLITBOVÉ TROJDNIE, ktoré sa uskutoční posledný septembrový víkend v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci: v piatok 28.9. po večernej svätej omši o 18.30, v sobotu 29.9. po rannej svätej omši o 7.00 a v nedeľu 30.9. po rannej svätej omši o 7.45 .
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulíc Športovcov 1180 a 1183 a Hurbanova.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme modlitby matiek.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Palugová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

24.9

 

 

 

Fk

06:00

+ Karol Lešňovský

D

18:00

+ Ľuboš Pšenák

F

Br

18:30

+ Mária, Štefan a Stanislav Teliga

H

CSŠ

07:45

Za múdrosť a čistotu srdca pre Adama

O

Ut

25.9

 

 

Fk

06:00

Za uzdravenie a úspešnú operáciu pre Pavla S.

D

18:00

Za BP a poďakovanie za 70 r. života

O

Br

18:30

+ Edita a Vojtech

F

NsP

16:00

Za Z a BP pre Ivana M.

H

St

26.9

 

 

Fk

 

06:00

Za zdravie a BP a poď za 55 r. života pre Jána Z.

D

18:00

+ Emília a Ignác Kopta

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre členov ruže sv. Dominika

F

CSŠ

07:45

Za uzdravenie pre Jána a Jozefa

O

Št

27.9

 

Sv. Vincent De Paul

kňaz

Fk

06:00

+ Terézia a Štefan Matejčík

D

18:00

+ Viliam Tichý 20. výročie smrti

F

Br

17:00

+ Štefan a Karolína Žuffová

O

NsP

16:00

+ Žofia Zvolenčáková (nedožitých 80 r.)

H

Pia

28.9.

 

Fk

06:00

Za požehnanie manželov Jána a Márie (50 r.)

D

18:00

+ Václav Horáček

O

Br

18:30

 Rudolf Forman

F

VK

17:00

Za z a BP pre rod Suroviakovú

H

So

29.9.

 

Sv. Michal, Gabriel, Rafael

archanjeli

Fk

06:30

+ Ján Laskovský

D

16:00

Sobášna svätá omša

O

18:00

+ Milan Bobček

H

Br

07:00

Za zdravie a BP pre vnuka Fedora

F

Ne

30.9.

 

 

Dvadsiata šiesta

nedeľa v cez. období

 

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ Zuzana Sýkorová 18. výročie smrti

F

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Jozef Novák (1. výr.)

O

Br

07:45

Na úmysel

D

10:00

Za zdravie a BP pre Annu s rodinou

F

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Za rodinu Žitňanskú

O

VK

09:15

+ Milan

H