Úvod » Oznamy » Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

 Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 20.09.2021 do 26.09.2021

  • V pondelok 21.9. bude vo farskom kostole celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená od 6:30 hodiny až do 17:30 hod. Na záver bude krátka pobožnosť s požehnaním.
  • Pozývame všetky mamičky, oteckov a priateľov Modlitieb matiek na MODLITBOVÉ TROJDNIE, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole Sv. Kataríny: v piatok 24.9. po večernej svätej omši o 18.00, a v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci v sobotu 25.9. po rannej svätej omši o 7.00 a v nedeľu 26.9. po korunke Božieho milosrdenstva o 15:00.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, o prípravu prosíme sr. Saleziánky a spolupracovníci.
  • Rodičia birmovancov venujú pre potreby kostola 100 eur. Pán Boh zaplať!
  • V meste Dolný Kubín sa organizuje petícia za záchranu Dolnooravskej nemocnice a proti zrušeniu jej oddelení. Ide o oddelenia: chirurgické, ortopedické, centrálne operačné sály, interné, gynekologicko-pôrodnícke, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny, neurologické, novorodenecké, detské. Svojim podpisom ju môžete podporiť na stolíku pri spovedniciach, alebo na webovej stránke www.zachranmenemocnicu.sk
  • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu - 26. septembra 2021 - vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Problémy Kuby prehĺbila celosvetová pandémia koronavírusu. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby v tejto krajine je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Na budúcu nedeľu (26. septembra) teda biskupi vo všetkých kostoloch vyhlasujú zbierku na pomoc pre chudobných na Kube, a prosia vás o vašu štedrosť v duchu povzbudení, ktoré sme počuli počas návštevy Svätého Otca. Už vopred vám vyslovujeme úprimné “Pán Boh odmeň!” a ďakujeme.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Uhru a generála Svobodu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme členov Modlitieb matiek.
  • Upratovanie kostola vo VK: rod. Joštiaková.

 

 

 

Po

20.9.

Sv. Andreja Kima Taegona, kňaza
Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov

spomienka

Fk

06:00

Za zdravie a  BP pre Štefana s rod.

D

 

12:00

Za zdravie Heleny

U

18:00

+ sestra Mária Rozamunda

Z

CSŠ

07:45

+ Eva a Aurea

A

Br

18:30

+ Martin F.

H

  

 

Ut

21.9.

 

Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

sviatok

Fk

 

 

 

06:00

+ rod. Majcherová

D

 

+ Anna a Jozef Ďaďo

A

12:00

+ Dušan Nociar

U

18:00

+ Karolína, Anton a Jozef Sobčák

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre pani Brodňanskú

Z

 

  

 

 

St

22.9.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Štefan, Mária a Vierka Babčák

D

12:00

+ manželia Ignác a Emília Koptová

U

18:00

Poď. za 70 rokov života pre Matildu

Z

CSŠ

07:45

Za z a BP dcéry Danku a Janku

A

Br

18:30

+ Eduard a Mária Šofranko

H

 

 

Št

23.9.

 

Sv. Pátra Pia

z Pietrelciny, kňaza

spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Štefan, Terézia, Anna Kecera

D

12:00

+ Alojz, Terézia

U

15:00

Sobášna svätá omša

Z

18:00

+ Petronela Kvasnicová

H

Br

17:00

Za členov ruže sv. Pátra Pia

Z

 

 

Pia

24.9.

 

 

 

Fk

 

 

06:00

Za rodinu Halajovú

D

12:00

Za obrátenie manžela Jozefa

U

18:00

Na úmysel

H

Br

18:30

+ Ľuboš Pšenák

A

VK

17:00

Za z a BP pre rod. Smitkovú

Z

 

 

 So

25.9.

 

 

 

Fk

06:30

Za kňazov našej farnosti

D

14:00

Sobášny obrad

A

15:00

Sobášna svätá omša

A

16:00

Sobášna svätá omša

Z

18:00

Na úmysel

H

Br

07:00

+ Mária Ďaďová

Z

 

 

 

 

 

Ne

26.9.

 

 

 

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

+ Edita Jurčíková

A

09:00

Za členov ruže sv. Heleny

Z

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Anastázia a Dominik

A

17:00

+ Jolana Batunová, Dalibor a Marián Gajdoš

U

Br

07:45

+ Karol a Anna P.

D

10:00

+ Valéria

Z

12:00

Poďak. za 70 r. života pre Jána

H

 

16:00

Na úmysel

 

18:30

Na úmysel

 

VK

09:15

+ Katarína, Ján Morinec

H

Od 20.09.2021 do 26.09.2021