Úvod » Oznamy » Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v Cezročnom období

39. týždeň (Od 21.09.2020 do 27.09.2020)

  • V pondelok 21. 9. bude v kostole na Brezovci celodenná adorácia. Sviatosť oltárna bude vyložená od 8:00 hodiny až do 18:15. Na záver bude krátka pobožnosť s požehnaním.
  • Poďakovanie za úrodu bude v našej farnosti budúcu nedeľu vo farskom kostole o 11:00.
  • Saleziánska rodina pozýva 26. septembra na Mariánsky výstup na Choč. Zraz je o 08.00 hod. pri pošte, odkiaľ sa presunieme autami do Valaskej Dubovej. O 12.00 hod. bude na vrchole sv. omša.
  • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia. O prípravu prosíme sestry Vincentky.
  • Pozývame všetky mamičky, oteckov a priateľov Modlitieb matiek na MODLITBOVÉ TROJDNIE, ktoré sa uskutoční vo farskom kostole Sv. Kataríny: v piatok 25.9. po večernej svätej omši o 18.00, a v kostole Povýšenia Svätého Kríža na Brezovci v sobotu 26.9. po rannej svätej omši o 7.00 a v nedeľu 27.9. po korunke Božieho milosrdenstva o 15:00.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1201 a Lucenkova 1203 a 1233.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme modlitby matiek.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. Bystrianska.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

21.9.

 

Sv. Matúša apoštola

sviatok

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Juraj Paluga

D

 

 

Za z a BP pre Emíliu Zajacovú

A

 

18:00

Za zdravie a BP pre rod. Zoššákovú

F

 

18:30

+ Ferdinand, Július a Helena

H

 

Ut

22.9.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za Emíliu Juríkovú

D

 

12:00

Za pomoc pre Ondreja a Angelu

A

 

18:00

+ Jozef a Eva Jandeková

H

 

18:30

+ Ľudovít Páterek (5. výročie)

F

 

St

23.9.

 

Sv. Pátra Pia

z Pietralciny

kňaza

 

Fk

 

 

 Br

06:00

+ Karol Lešňovský

D

 

 

+ Jozef Vraňák

A

 

18:00

+ Pavol Berec

H

 

18:30

+ Klement Kohár

F

 

Št

24.9.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

+ Radim Straka

H

 

12:00

Za jubilujúcich manželov Jozefa a Eriku

D

 

18:00

+ Karol Straka

F

 

17:00

+ Jozef Matejčík a zomrelí rodičia

A

 

Pia

25.9.

 

 

Fk

 

Br

06:00

+ Mária Ďaďová

D

 

18:00

+ Milan a Gabriela

A

 

18:30

Za zdravie a BP pre rod. Joklovú

F

 

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

 

So

26.9.

 

 

 

Fk

06:30

 + rod. Ťasnochová a Palugová

D

 

 

09:00

Sobášny obrad

H

 

 

18:00

Za rodinu Kramárovú

A

 

Br

07:00

+ Bohumil Fedor

H

 

 

 

 

Ne

27.9.

 

 

 

Dvadsiata šiesta nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Za zdravie a bo pre rod. Grätzerovú

F

 

09:00

+ z rod. Olšavskej

A

 

11:00

Poďakovanie za 25 r. spoločného života Petra a Beáty a životného jubilea

D

 

14:45

+ František a Alžbeta a dcéra Berta

A

 

Br

07:45

Za veriacich

D

 

10:00

+ Rastislav a Žofia

H

 

16:00

Na úmysel

H

 

18:30

Na úmysel

A

 

VK

09:15

+ Anton a Terézia

F