Úvod » Oznamy » Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata piata nedeľa v cezročnom období

(39. týždeň, 25.09. – 01.10. 2017)

Farské oznamy

 •  (V dnešnú nedeľu) Vincentská rodina organizuje 11. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, v Ukrajine, Albánsku, Rusku a Slovensku. Do zbierky sa môžete zapojiť aj vy po všetkých svätých omšiach kúpou medovníkového srdiečka. Bližšie informácie na nástenke.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia učitelia cirkevnej školy.
 •  Členov SSV aby si v sakristii kostolov vyzdvihli kalendáre a podielové knihy a zaplatili členské vo výške 5€
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omši o 11:00 bude tohtoročné poďakovanie za úrodu.
 •  Prosíme rodičov prvoprijímajúcich detí, ktorí si ešte nevyzdvihli prihlášku na prvé sväté prijímanie, aby tak urobili vo štvrtok po detskej sv. omši.
 •  Prosíme všetkých miništrantov, aj tých, ktorí by chceli začať miništrovať, aby prišli v sobotu, 30.9. o 10:00 do pastoračného centra na krátke stretnutie.
 •  Vyšlo nové číslo časopisu Nové horizonty. Nájdete ich vzadu na stolíku.
 •  Združenie Saleziánov Spolupracovníkov organizuje púť na blahorečenie dona Titusa Zemana, ktoré bude 30.9.2017 v Bratislave. Záujemcovia sa môžu zapísať na pripravené hárky, ktoré sú pripravené vzadu na stolíkoch vo farskom kostole a v kostole na Brezovci do stredy 27.9.2017. Odchod autobusu bude o piatej hodine od pošty. Cena je 16 €.
 • Dňa 21. októbra (sobota) sa uskutoční v rámci nášho dekanátu púť k sv. Martinovi na Spišskú Kapitulu. Program púte bude zverejnený čoskoro na výveskách. Kto by mal záujem ísť na túto púť autobusom, nech sa zapíše na pripravený zoznam, ktorý je vzadu na stolíku.
 •  Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z Beňovej Lehoty.
 •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Ľ. Štúra 2047, 2295.
 •  Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rod. ……………….

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

25.9

 

 

 

Fk

06:00

+ Mária Ďaďová

D

18:00

+ Žofia Zvolenčáková

B

Br

18:30

+ z rod. Šimúnovej a Šavrnochovej

H

CSŠ

07:45

+ Michal Záhora

O

Ut

26.9

 

 

Fk

06:00

Za Z a BP rodiny Pavlovičovej

D

18:00

+ Ignác a Emília Koptoví

O

Br

18:30

+Ján a Michal Kubala

H

NsP

16:00

+ Jozef, Alexander, Anna Medvecký

B

St

27.9

 

Sv. Vincent De Paul

kňaz

Fk

 

06:00

 +Jarmila Červená

D

18:00

+ Žofia a Katarína

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre sestru Editku

B

CSŠ

07:45

+ Anna Medvecká

O

Št

28.9

 

Fk

06:00

+ Štefan, Františka, Jozef, Anna a Jozef Janček

D

18:00

+ z rodiny

H

Br

17:00

Za BP a ochranu pre rod. Melicherčíkovú

O

NsP

16:00

+ Michal a Mária

B

Pia

29.9.

Sv. Michal, Gabriel, Rafael

archanjeli

 

Fk

06:00

Za Z a BP Bodorikovej

D

18:00

+ František a Angela

B

Br

18:30

+ Michal a Juraj Piroh

O

VK

17:00

+ Vána a Matilda

H

So

30.9.

 

 

Sv. Hieronym

Kňaz a učiteľ Cirkvi

Fk

06:30

Za ružu Sv. Michala Archanjela

D

14:00

15:00

16:00

Sobášna svätá omša

Sobášna svätá omša

Sobášny obrad

H

O

O

18:00

+ Milan Bobček

B

Br

07:00

+ Ján a Anna

H

Ne

1.10.

 

 

Dvadsiata šiesta

nedeľa v cez. období

 

Fk

06:30

+ Václav Horáček

MB

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Irena Trabalková

O

Br

07:45

Na úmysel ordinára

D

10:00

+ Vladimír Troják

H

18:30

Na úmysel

PO

NsP

16:00

Na úmysel

O

VK

09:15

+ Milan

B