Úvod » Oznamy » Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok

Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok

(42. týždeň, 15.10. – 21.10. 2018)

  • Minulú nedeľu bola zbierka na boj proti hladu. Vyzbieralo sa 4231,33 eur. Za vašu štedrosť Pán Boh zaplať.
  • Vo štvrtok bude pokračovať Diecézna škola viery vo farskom kostole. Začneme svätou omšou o 18:00 a po nej bude prednáška na tému „birmovanie“ s diskusiou. Preto štvrtková adorácie nebude.
  • 18. októbra 2018 (štvrtok) sa Slovensko opäť zapojí do medzinárodnej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Spojme sa 18. októbra v modlitbe ruženca za pokoj a jednotu vo svete! V našej farnosti sa deti budú modliť ruženec dopoludnia v kaplnke Cirkevnej spojenej školy a o 16:30 v kostole na Brezovci, kde pozývame deti z ostatných škôl.
  • Na budúcu nedeľu je zbierka na misie, pri východe z kostola. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Etiópii, ktoré sú skúšané chudobou. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 21.10.2018, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • V sobotu 20.10.2018 o 12.00 bude pri kaplnke sv. Vendelína na Srňacom sv. omša. Viac informácii nájdete na nástenke.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Pelhřimovská a Okružná1195, 2061.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude bude v sobotu po rannej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1969 a 1970.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne prosíme rodinu Suroviakovú.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

15.10.

 

 

Sv. Terézia od Ježiša

Učiteľka Cirkvi

Fk

06:00

Za živú rod. Rumlovú a BP pre deti

D

18:00

+ Jozef a Terézia Flajsovci

O

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Peter Began

Za dobré vyriešenie vzťahov rodiny Emílie

F

O

Ut

16.10.

 

 

Fk

06:00

+ Jozef a Paulína Nemček

D

18:00

Za zdravie a BP pre Matku a dcéru

F

Br

18:30

+ Štefan, Mária a Vincent Benkovský

O

NsP

16:00

Za uzdravenie pre Emíliu Zajacovú

O

St

17.10.

 

Sv. Ignác Antiochijský

Biskup, mučeník

Fk

06:00

+ Alžbeta, Ján, Ján, Milan Strapec

D

18:00

Za zdravie a BP pre Jozefa a Helenu

O

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Pavlína Olaššáková

Za BP a milosť pre dcéru Nikolu

F

O

Št

18.10.

 

Sv. Lukáš

evanjelista

Fk

06:00

+ Štefan Krcho 1. výročie smrti

F

18:00

+ Ľudovít a Anastázia Surovec

D

Br

17:00

+ Bohuslav, Jozef a Juraj

O

NsP

16:00

Na úmysel

F

Pia

19.10.

 

 

Fk

06:00

+ Emília, Pavol, Zuzana Ilčík

D

18:00

+ Božena a Jozef Cimpl

O

Br

18:30

+ Ján Tvrdý

F

VK

17:00

+ Miroslav, Anna, Miroslav 

P

So

20.10.

    

 

Fk

 

 

 Br

 

VK

06:30

Za novomanželov Martina a Alexandru

O

16:00

Sobášna sv. omša

O

18:00

07:00

15:00

16:00

+ Ján Laskovský

Za BP pri operácii manžela

Sobášny obrad

Sobášna sv. omša

F

H

O

D

Ne

21.10.

Dvadsiata deviata

nedeľa v cez. období

 

Fk

06:30

+ Ľudovít a Marta Rídza

H

09:00

+ sestra Kamila, Žofia a Anton

O

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Kamil

F

Br

07:45

Na úmysel rod. Urbaníkovej

D

10:00

Za zdravie a BP pre rod. Dančovú

O

18:30

Na úmysel

P

NsP

16:00

Na úmysel

F

VK

09:15

+ Pavol a Anna Mičlová

H