Úvod » Oznamy » Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v Cezročnom období

42. týždeň (Od 12.10.2020 do 18.10.2020)

  • Budúca nedeľa je misijná. Po sv. omšiach bude celosvetová zbierka na misie. Na Slovensku bude viac venovaná farnostiam na Srí Lanke a africkým krajinám Togo, Čad a Kongo, ktoré sú najviac postihnuté koronakrízou a chudobou. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka sa na žiadosť Ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a krízového štábu rozhodol od 12.10. do 1.11. 2020 zrušiť verejné slávenie bohoslužieb v okresoch Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš, a to len s výnimkou nedeľných a sobotných vigílnych svätých omší: tie zostávajú s limitom 50 účastníkov. Denné bohoslužby od pondelka do soboty sa teda dočasne verejným spôsobom sláviť nebudú. Spišské biskupstvo prosí kňazov aj veriacich, aby toto nariadenie vzali na vedomie a rešpektovali ho. Úmysly sv. omší budú v daný deň odslúžené. Jednu sv. omšu so začiatkom o 18:00 budete môcť sledovať cez našu facebookovú stránku. O 17:30 bude modlitba sv. ruženca obetovaná za ukončenie pandemickej krízy.
  • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 18.10.2020, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne prosíme rodinu Ferancová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

12.10.

 

 

 

 

+ rod. Majcherová

D

 

 

Za Z a BP pre sestry vincentky

H

 

 

Za šťastný pôrod

A

 

 

+ Zdenka Rogoňová

F

 

 

Za Z a BP pre rodiny synov Petra a Jozefa

U

 

Ut

13.10.

 

 

 

 

+ Ján, Jozef, Elena, Anna

D

 

 

Za Z a BP pre Jozefku

H

 

 

+ manžel Vavrinec

F

 

 

Za živých z rod. Bartánusovej a + Jozefa

A

 

 

+ Jozef a Terézia Karetka

U

 

St

14.10.

 

 

 

 

 

 

+ Pavol Čaučík

D

 

 

+ Juraj a Mária Feranc

H

 

 

Za Z a Bp pre sestru Ivetu

A

 

 

Za zdravie a BP pre Františka

F

 

 

Za duše v očistci

U

 

Št

15.10.

 

Sv. Terézie od Ježiša

Učiteľky Cirkvi

 

 

 

+ Ignác, Emília a Ján Kumor

D

 

 

+ Mária Kvaková (5 r.)

H

 

 

Za z a BP pre rod. Argalášovú

A

 

 

+ Štefan a Anna Samek

F

 

 

+ Magdaléna, Ľudovít a Helena

U

 

Pia

16.10.

 

 

 

 

 

+ Viktor Pardeľ

D

 

 

+ Mária

H

 

 

Alžbeta Podstávková

A

 

 

+ Žofia Švabčíková s manželmi a symni

U

 

 

+ Matúš a Angela

F

 

 

So

17.10.

 

Sv. Ignáca Antiochijského

Biskupa a mučeníka

 

Fk

 

+ Ladislav Koleják a Karolína Zubek

D

 

15:00

Sobáš

H

 

18:00

 Štefan a Františka Janček

A

 

Br

 

+ Štefan a Mária Jurčák

U

 

18:30

Za Z a BP pre Hanku, Ninku a Katku

F

 

 

 

 

 

Ne

18.10

 

 

 

 

Dvadsiata deviata

nedeľa v cezročnom období

 

 

Fk

06:30

+ Miroslav Prílepok

F

 

09:00

Za Z a BP pre Jozefa a Matildu

H

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Jozef Rypák

A

 

17:00

Za duše v očistci

U

 

Br

07:45

+ Cyprián a Oľga Jakubjak

D

 

10:00

Za Z a BP pre dcéru Nikolu

H

 

12:00

Terézia Mäsiarová

A

 

16:00

Na úmysel

A

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

Poďakovanie za 60 a 65 rokov života

F