Úvod » Oznamy » Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata deviata nedeľa v Cezročnom období

(43. týždeň, 21.10.2019 – 27.10.2019)

  • Dnes (v nedeľu) po všetkých svätých omšiach je zbierka na misie pri východe z kostola. Zvlášť bude obetovaná farnostiam v Rwande. Za vaše milodary vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy Vás srdečne pozývajú dnes, 20. 10. 2019 o 14.30 do MsKS na kultúrne podujatie ” Vnúčatá starým rodičom”.
  • Vo štvrtok 24.10.2019 bude po detskej sv. omši na Brezovci stretnutie rodičov prvoprijimajúcich detí len z cirkevnej školy.
  • V pondelok 21.10.2019 bude v kaplnke Jána Pavla II. v cirkevnej škole odpustová slávnosť.
  • Vo štvrtok 24.10.2019 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, o jej prípravu prosíme ružencové bratstvo.
  • V noci z 26.10. na 27.10. (sobota – nedeľa) sa mení čas. O 3:00 hod. letného času posúvame hodiny na 2:00 hodinu stredoeurópskeho času.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Malý Bysterec.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1966 a 1967.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Marettová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

21.10.

 

 

 

Fk

06:00

Poďakovanie za 60 r. života Anny

D

18:00

+ Valéria Janáková

F

Br

18:30

+ Božena a Jozef Cimpl

H

CSŠ

07:45

Za žiakov a učiteľov CŠ

A

  

Ut

22.10.

  

Sv. Ján Pavol II.

pápež

Fk

06:00

Za BP pre vnuka: Lukáš Ďaďo

D

18:00

+ Štefan, Katarína a syn Štefan Bartoš

A

Br

18:30

+ Eva a Vierka

H

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Margitu Chovanovú

F

 

St

23.10.

 

Fk

06:00

+ Cyprián a Oľga Jakubjak

D

18:00

Za Z a BP pre kňaza Mareka Tomagu

H

Br

CSŠ

18:30

07:45

+ Vladimír Mikuláš

Za zomrelých príbuzných

F

A

 

Št

24.10.

 

Fk

06:00

+ Štefan Salva

D

18:00

+ Jozef Karolína a Anton

H

Br

17:00

+ Žofia a Pavol Macák

A

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre kňaza Miloša

F

 

 

Pia

25.10.

 Výročie posviacky spišského katedrálneho chrámu sv. Martina z Tours

Fk

06:00

Za Z a BP pre rod. Františka a Emílie

D

18:00

+ bratia Štefan a Vladimír a + sestra Rozamunda

F

Br

18:30

+ Sophie, Helen, Ann rod. Macák

A

VK

17:00

+ Mária, Miroslav a Jozef Koval

H

 

So

26.10.

 

 

Fk

06:30

Poďakovanie za  30 r. manž. Z. J.

D

14:00

15:00

Sobášny obrad

Sobášna svätá omša

A

A

18:00

+ Milan Dragan

F

Br

07:00

Za Z a BP pre Bohumila

H

 

 

 

 

Ne

27.10

 

 

 

Tridsiata nedeľa v cezročnom období

Fk

06:30

+ Sabina a František Bebko

F

09:00

Na úmysel

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Jozef, Anna a Jožko Janček

A

Br

07:45

+ František a Jolana  Tomadlík

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Mária Kutlíková

A

VK

09:15

+ Terézia Kohútková

F