Úvod » Oznamy » Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

(42. týždeň, 16.10. – 22.10. 2017)

Farské oznamy

  •  Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne Vás srdečne pozývajú na slávnosť Vnúčatá starým rodičom dnes (v nedeľu 15.10.2017) o 14:30 hod. v MsKS.
  •  Z príležitosti roku sv. Martina budeme mať tento týždeň v našej farnosti relikviu sv. Martina. V stredu vo farskom kostole a vo štvrtok v kostole na Brezovci a v piatok vo Vyšnom Kubíne bude hodinu pred sv. omšou vystavená relikvia k verejnej úcte. Po sv. omši bude krátka pobožnosť a následne bude možnosť osobne uctiť relikviu.  
  •  V sobotu pôjdeme na dekanátnu púť na k sv. Martinovi na Sp. Kapitulu. Odchod autobusov bude o 6:30 z pred farského úradu. Sv. omša ráno o 7:00 na Brezovci nebude.
  •  Vo štvrtok 19.10.2016 po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia lektori.
  •  Na budúcu nedeľu je zbierka na misie, pri východe z kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
  •  Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 22.10.2017, po sv. omši o 08:45 hod. v kostole na Brezovci.
  •  Upratovanie farského kostola bude v piatok o 14.00 hod. O pomoc prosíme veriacich z ulice SNP 1201 a Lucenkova 1203 a 1233.
  •  Upratovanie kostola na Brezovci bude v piatok po večernej sv. omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Hattalu 2050 a 2159.
  •  Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: Palugová.

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, B, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, B - kaplán Martin Bartoš, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský a PO – výpomocný duchovný Peter Olexák). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

Po

16.10.

 

 

Fk

06:00

Za BP v chorobe pre Jána M.

D

18:00

Za Z a BP pre Ladislava

PO

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za zdravie a BP pre manžela Milana

Za zdravie pre Darinu a rod. Pavlákovú

O

 B

Ut

17.10.

 

Sv. Ignác Antiochijský

Biskup, mučeník

Fk

06:00

+ Ladislav Koleják

D

18:00

+ Jaroslava, Drahoslava, Irma a Mária

O

Br

18:30

+ Jozef a Božena Cimpl

PO

NsP

16:00

+ Štefan Vankúš

B

St

18.10.

 

Sv. Lukáš

evanjelista

Fk

06:00

+ Ľudovít a Anna Mužila

D

18:00

+ Gizela a Štefan Kovalčíkovci

B

Br

CSŠ

18:30

07:45

Za Z a BP pre Ľubicu

+ Jozef a Janka

H

 O

Št

19.10.

 

Fk

06:00

+ Andrej Popovec

D

18:00

Za Z a BP pre Milana

H

Br

17:00

+ súrodenci Metod a Marta

O

NsP

16:00

+ František a Johana, starí rodičia

B

Pia

20.10.

 

 

Fk

06:00

+ Viera Zaťková

D

18:00

+ Anastázia a Ondrej Melekovci

B

Br

18:30

+ Mária, Peter a Jozef Pajtáš

O

VK

17:00

+ Anton Janka a Jozef

H

So

21.10.

    

 

Fk

06:30

Na úmysel

O

14:00

Sobášna sv. omša

H

18:00

+ Jozef Konfala

H

Ne

22.10.

 

 

 

Dvadsiata deviata

nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ rodičov a bratov Štefana a Vladimíra

B

09:00

Za BP pri štúdiu pre vnúčatá

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Cyprián Lakoštík

O

Br

07:45

Na poďak. za 50 r. spoločného života manž. Kapitanovcov

D

10:00

Za Z a BP pre Máriu Konfalovú

H

18:30

+ František, Anna a Alojz

PO

NsP

16:00

Za zdravie a BP pre Helenu Glejtekovú

O

VK

09:15

Za Božie požehnanie pre krsňatá

B