Úvod » Oznamy » Dvadsiata nedeľa v období cez rok

Dvadsiata nedeľa v období cez rok

(34. týždeň, 20.08. – 26.08. 2018)

FARSKÉ OZNAMY

  • Dnes večer (nedeľa) o 19:30 Vás pozývame na koncert Kubínskeho organového festivalu v kostole na Brezovci. Na organe bude hrať Josef Kšica. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame. Na budúci týždeň bude posledný koncert na ktorom sa predstaví Stefano Pellini z Talianska.
  • V ponuke sú na CD pôstne kázne Z roku 2018 vdp. Juraja Spuchľáka, riaditeľa rádia Lumen. Cena CD je 1 euro. Nájdete ich vzadu na stolíku.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie, a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Dňa 1.9.2018 bude v Košiciach blahorečená Anna Kolesárová, mučeníčka čistoty. Všetci ste srdečne pozvaní. Bližšie informácie nájdete na internetovej adrese www.annakolesarova.sk a na nástenkách.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Na Sihoti 1166 a 1167.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocnočná1949 a 1950.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kubasová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H, O PO označuju mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, O - kaplán Filip Orlovský). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola). 

 

Po

20.8.

 

 

Sv. Bernard,

učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

Za múdrosť a čistotou srdca a posilnenie viery pre deti a vnúčatá

Za zdravie a BP pre Milana

D

 

O

18:00

Za zdravie a BP pre dcérku

F

Br

18:30

+ Martin F.

H

Ut

21.8.

 

Sv. Pius X.,

pápež

Fk

06:00

+ Gabriel, Mária a Anna

D

18:00

+ Adam Senko

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre Máriu a Ľudovíta

O

NsP

16:00

Za českých a slovenských veriacich vo Švajčiarsku

F

St

22.8.

 

Panna Mária Kráľovna

Fk

06:00

Za živú rod. Halajovú

+ z rod. Štefana a Františky Janček

D

H

18:00

+ Ivan Barťák

O

Br

18:30

Za duše v očistci

F

Št

23.8.

 

 

Fk

06:00

+ František a Vlasta

D

18:00

+ Ján

O

Br

17:00

Za Z a BP pre rod. Florekovú a Šofrankovú

H

NsP

16:00

Za rod. Bugajovú a Ondrekovú

F

Pia

24.8.

 

Sv. Bartolomej, apoštol

Fk

06:00

+ Oto Dávid (1. výr)

+ Ján a Sidónia Bohunický

D

F

18:00

+ Ján Škvarček

O

Br

18:30

+ Ján a Katarína Morinec

H

VK

17:00

+ Milan

JB

So

25.8.

 

 

 

Fk

06:30

14:00

+ MUDr. Oľga Urbanová

Sobášna sv. omša

D

H

16:00

Sobášna sv. omša

H

18:00

+ Ondrej Krištofčák

F

Br

07:00

15:00

Za obrátenie Márie a Jána

Sobášna sv. omša

O

F

Ne

26.8.

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Emília a Jozef Lakoštík

F

09:00

+ Peter Sršeň ml.

H

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Pavlína a Štefan Kucbel 

F

Br

07:45

Za BP a ochranu MB pre rod. Rovnú, Kvietkovú, a Vicáňovú

D

10:00

+ Anna Ďaďová

H

18:30

+ Ferdinand Macko

O

NsP

16:00

Za redakciu Farského listu

O

VK

09:15

+ Ján Bystriansky

JB