Úvod » Oznamy » Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

34. týždeň (Od 17.08.2020 do 23.08.2020)

  • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční ďalší koncert organového festivalu, na ktorom sa predstavia Marcel a Barbora Kapalovci. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
  • V stredu, 19. augusta 2020, je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Eucharistia bude vyložená vo farskom kostole  po rannej sv. omši až do 17:30.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie, a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Z ruže sv. Cyrila venovali na kostol 100 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice M. Uhru a gen. Svobodu.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1971 a D. Hrdinov 2038.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Ottová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

Po

17.8.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Terézia, Štefan, Jozef, Mária Pavlík

D

 

18:00

+ Ondrej Mrva ( 1. výročie smrti)

F

 

18:30

+Irena a Viktor Adamčák

A

 

Ut

18.8.

 

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

Za zdravie pre starkú a babku

D

 

18:00

+ Denisa Milučká a Oľga Šubjaková

A

 

18:30

Za šťastný pôrod pre mamu Simonu

F

 

  St

19.8.

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

+ Jozef a Mária Kavuliak

D

 

18:00

Za Z a BP pre Petra a Beátu (20. výr. manž.)

F

 

18:30

Za z pre Nika

A

 

Št

20.8.

Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

 

Fk

 

Br

06:00

+ Juraj, Emília a Vojtech

D

 

18:00

+ Jozef Čieško

A

 

17:00

Za zdravie a BP pre pána Dekana

F

 

Pia

21.8.

 

Sv. Pia X.

pápeža

 

Fk

 

Br

06:00

Za Božie požehnanie pre Mišku

D

 

18:00

+ Adam

A

 

18:30

+ Edwin Kuna ( 1. výročie smrti)

F

 

VK

17:00

+ Anna a Miroslav Martinko

F

 

 

 

So

22.8.

 

 

 

Panny Márie Kráľovnej

 

 

Fk

06:30

Na úmysel ordinára

A

 

 

15:00

Sobášna sv. omša

F

 

 

16:00

Sobášna sv. omša

M

 

 

18:00

Za jubilujúcich manželov Jána a Helenu (50 rokov manž.)

D

 

Br

07:00

za zdravie a BP pre rod. Škutovú

F

 

VK

09:00

Sobášny obrad

A

 

 

 

 

Ne

23.8.

 

 

 

Dvadsiata prvá nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

Poďakovanie za orodovanie sv. Jozefa

A

 

09:00

+ Anna, Anton a Mária Oščadnický

F

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

+ Martin Kucbel a rodičia Ján a Mária

H

 

Br

07:45

+ Ondrej Borončo

D

 

10:00

Za Z a BP pre Albína Brienika

F

 

16:00

Na úmysel

M

 

18:30

+ Z rod. Strakových

H

 

VK

09:15

+ z rodiny Fintorovej

A