Úvod » Oznamy » Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata nedeľa v Cezročnom období

(34. týždeň, 19.08.2019 – 25.08. 2019)

  • Dnes večer (nedeľa) o 19:30 Vás pozývame na koncert Kubínskeho organového festivalu v kostole na Brezovci. Na organe bude hrať Joannes Skudlik. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame. Na budúci týždeň bude posledný koncert na ktorom sa predstaví David di Fiore z USA.
  • V pondelok, 19. augusta 2019, je v našej farnosti celodenná poklona Sviatosti Oltárnej. Eucharistia bude vyložená v kostole na Brezovci po sv. omši o 08:00 až do 18:00.
  • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatosti (krst, birmovanie, a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
  • Z ruže sv. Michala Archanjela venovali na kostol 150 €, z ruže sv. Anny 200€ a z ruže Márie Magdalény 100 €. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať.
  • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Severná a Záskalická.
  • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocnočná 1945 a 1946.
  • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne: rod. Kyselová.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

19.8.

 

 

 

Fk

06:00

Za Z a BP pre rod. Mriškovú

Na úmysel

D

A

18:00

+ František Bachman

F

Br

18:30

Za Z a BP pre Vlada a Simonu

H

 

Ut

20.8.

 

Sv. Bernard,

učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

Za členov ruže Márie Magdalény

D

18:00

+ Adam Senko

H

Br

18:30

Za zdravie a BP pre manžela Petra

A

NsP

16:00

+ Alexej Jurčenko

F

 

 

St

21.8.

 

 

Sv. Pius X.,

pápež

Fk

06:00

Za duše v očistci

+ Elena a Viktor Adamčák

D

H

18:00

Poďakovanie za 45 rokov manželstva Anny a Pavla Strážovských

A

Br

18:30

Za zdravie a BP pre snúbencov Tomáša a Martinu

F

 

Št

22.8.

 

Panna Mária Kráľovna

Fk

06:00

Za ružu sv. Michala Archanjela (Banisko)

D

18:00

+ Žofia Zvolenčáková

H

Br

17:00

+ Zuzana a Jozef Butkaj

A

NsP

16:00

+ Amália

F

 

Pia

23.8.

 

 

Fk

06:00

+ Štefan Kubis

D

18:00

Za zdravie a BP pre Vendelína Trabalku

A

Br

18:30

+ Ľudovít Páterek, Cyril a Mária

F

VK

17:00

Za BP pre novomanž. Luciu a Karola

H

 

 

So

24.8.

 

 

Sv. Bartolomej, apoštol

Fk

06:30

14:00

15:00

+ Karol Zgrebňák

Sobášna svätá omša

Sobášna svätá omša

D

A

A

16:00

Sobášny obrad

F

18:00

+Martin Kucbel

F

Br

07:00

16:00

+ Štefan Salva

Sobášny obrad

H

F

 

 

 

 

Ne

25.8.

 

 

 

Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Margita a Štefan Hatala

F

09:00

+ Mária Minarčíková

H

11:00

+ Justína a Iveta Lacúchová

D

14:45

+ Mária a Ondrej Greško

A

Br

07:45

Za veriacich

D

10:00

Na úmysel

H

18:30

Na úmysel

A

NsP

16:00

+ Terézia, Štefan a syn Štefan Bodorík

A

VK

09:15

+ Ján

F