Úvod » Oznamy » Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Bohoslužobný poriadok vo farnosti Dolný Kubín

Od 30.08.2021 do 05.09.2021

 • Dnes je zbierka na Diecézny Katechetický úrad pri východe z kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • V pondelok pri každej sv. omši vo farskom kostole bude spoločné pomazanie chorých.
 • V utorok bude spoločné pomazanie chorých v kostole na Brezovci.
 • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:     

FARSKÝ KOSTOL –  v pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC –             v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín –        v piatok od 16:00 hod.

 • Vedenie Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2021/2022 sa začne spoločnou sv. omšou v Kostole Povýšenia Svätého Kríža v Dolnom Kubíne vo štvrtok 2. 9. 2021 o 9:00. Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedať žiakov a učiteľov budeme už od 8:00. Po skončení sv. omše sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunú do školy.
 • Vo štvrtok budú večerné sv. omše venované začiatku školského roka. Pozývame všetkých študentov a pedagógov, aby nový školský rok začali s prosbou o požehnanie.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole Adorácia, ktorú pripravia mladí.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená Adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • V sobotu 04.09.2021, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 05.09.2021 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Dávame do pozornosti, že tí, ktorí by sa chceli zúčastniť návštevy pápeža Františka v Šaštíne 15.9.2021, môžu sa nahlásiť do 5.9.2021 v sakristii. Zároveň chceme pripomenúť, že na stránke registracia.navstevapapeza.sk je nutné sa na každé stretnutie so sv. otcom zaregistrovať cez prihlasovací formulár, ktorý nájdete na vyššie uvedenej stránke. Účastníci však musia spĺňať podmienky dané štátom.
 • Od septembra začíname s prípravou na prijatie iniciačných sviatostí dospelých (krst, birmovanie a Eucharistia). Tí, ktorí majú záujem, nech sa prihlásia na farskom úrade do konca augusta.
 • V tomto týždni po 4 mesiacoch sme ukončili generálnu opravu organu vo farskom kostole. Touto cestou chceme úprimne poďakovať organárskej dielni pána Petra Franzena za skvele odvedenú prácu. Chceme vám poďakovať za vašu trpezlivosť pri nemožnosti vstupu na chór a tiež za vašu finančnú a duchovnú pomoc. Taktiež chceme poďakovať vedeniu mesta a poslancom za finančnú podporu 10 000 eur na opravu organu, ktorá zatiaľ stála 33 674 eur.
 • Členom SSV dávame do pozornosti, že v sakristii kostola si môžu prevziať podielové knihy. Cena knihy je 8 €.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Alej slobody 1889 – 1893.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Mierová 1969 a 1970.
 • Upratovanie kostola vo Vyšnom Kubíne rodina Martinková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, Z, H, U a A  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, Z - kaplán Ján Zavacký, H – kaplán Dominik Holubčík, U – výpomocný duchovný Miloš Ucháľ, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola

 

 

  Po

30.8.

 

Fk

 

06:00

+ starí rodičia Tomadlík, Tmák, Jakubjak a Šárek

D

12:00

Za zdravie brata Jozefa

U

18:00

+ Juraj (3. výročie)

Z

Br

18:30

Za Z a BP pre deti Janku a Ľubka

H

  

 

  Ut

31.8.

 

 

Fk

 

 

 

06:00

+ Ondrej a Mária Borončo

D

 

Za Z a BP pre Mariána Krupáša

H

12:00

+ František, Anton, Ján

U

18:00

Poď. Za manželstvo Ľudovíta a Evy

A

Br

18:30

+ Juraj Medvecký

Z

 

  

   St

01.9.

 

 

Fk

 

 

06:00

+ Mária Ligasová

D

 

+ Mária Pračková

Z

12:00

+ rodičia Jozef a Monika

U

18:00

+ Štefan a Zuzana Valek

A

Br

18:30

+ Marcela Pavláková

H

 

 

  Št

02.9.

 

Fk

 

 

06:00

Za z a BP pre babku Annu

D

12:00

+ Magdaléna a Kamil

U

18:00

Za Z a BP pre Tomáša pri štúdiu v zahraničí

H

Br

09:00

Na úmysel

A

 

17:00

+ Mária Kutlíková

Z

 

 

 Pia

03.9.

 

 

Sv. Gregor Veľký
spomienka

Fk

 

 

06:00

+ Jana Jakubjaková

D

 

Za + rod. Janíkovú, Muráňovú a za Adama

A

12:00

+ Jarmila, Justína Revajová

U

18:00

+ Mária Poláková

Z

Br

18:30

Na úmysel

H

VK

17:00

 

 

 

 

 

  So

04.9.

 

 

 

Fk

06:30

+ Oľga Očkajáková

D

 

14:00

Sobášna svätá omša

Z

 

15:00

Sobášna svätá omša

A

 

16:00

Sobášna svätá omša

A

 

18:00

Za Z a BP pre Natáliu a Borisa

H

Br

07:00

Za zdravie a BP pre Tomáša Šagatu

Z

 

 

 

 

  Ne

05.9.

 

 

 

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

Fk

06:30

Na úmysel

H

09:00

+ rodičia Ján, Anna a brat Karol

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

Za zdravie a BP pre Alžbetku

Z

Br

07:45

Za zdravie a BP pre krstné a birmov. deti

D

10:00

Mária Koníčková

A

12:00

+ Vladimír Kytaš

Z

 

18:30

 Na úmysel

 

VK

09:15

+ Peter Páterek

H