Úvod » Oznamy » Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

36. týždeň (Od 31.08.2020 do 06.09.2020)

 • Vyšlo nové číslo Farského listu, ktoré opäť ponúka hodnotné články, recept či detský kútik. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Dnes je zbierka na Diecézny Katechetický úrad pri východe z kostola. Za vaše milodary Pán Boh zaplať.
 • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:           

FARSKÝ    KOSTOL–   v pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.

BREZOVEC –                v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

Vyšný Kubín –              v piatok od 16:00 hod.

 • Dnes večer o 19:30 sa uskutoční záverečný koncert organového festivalu, na ktorom sa predstaví Zuzana Šebestová a Stanislav Šurin. Vstupné je dobrovoľné, všetkých srdečne pozývame.
 • Vedenie Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2020/2021 sa začne spoločnou sv. omšou v Kostole svätej Kataríny v Dolnom Kubíne v stredu 2. 9. 2020 o 9.00. Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedať žiakov a učiteľov budeme už od 8:00. Po skončení sv. omše sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunú do školy. Prosíme, aby na sv. omšu prišli iba žiaci, učitelia a rodičia sprevádzajúci žiakov 1. ročníka ZŠ, novoprijatých žiakov, prípadne zdravotne znevýhodnených žiakov.
 • V stredu budú večerné sv. omše venované začiatku školského roka. Pozývame všetkých študentov a pedagógov, aby nový školský rok začali s prosbou o požehnanie.
 • V tomto týždni začínajú sv. omše za účasti detí. Prosíme najmä všetky deti, predovšetkým deti 3. a 4. ročníka, aby prišli na detskú sv. omšu vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci.
 • Spolu so sv. omšami za účasti detí, začínajú aj nácviky detského zboru. Všetkých spevákov a hudobníkov aj nových členov pozývame na skúšku vo štvrtok od 15.45 v Charite pod kostolom.
 • Tento týždeň taktiež začíname s prípravou na prijatie sviatosti birmovania. Prosíme všetkých birmovancov o účasť na mládežníckych sv. omšiach, ktoré budú vždy v piatok o 18:30 hod. v kostole na Brezovci. Tieto sv. omše sú súčasťou prípravy na prijatie  sviatosti birmovania.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripravia lektori.
 • Ruža sv. Heleny venovala pre potreby kostola 170€. Vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • V sobotu 05.09.2020, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 06.09.2020 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Beňová Lehota.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Dukelských hrdinov2041 a Ľ. Štúra 2044.
 • Upratovanie kostol vo VK: rod. Melicherčíková.

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

 

 

Po

31.8.

 

 

 

Fk

 

 

 

 

Br

06:00

Za zdravie a BP pri onkologickom ochorení

D

 

14:00

Sobášna sv. omša

F

 

18:00

Poďakovanie za 40 rokov manželstva

A

 

18:30

+ Anna a Ondrej Krška

H

 

Ut

1.9.

 

 

 

Fk

 

 

Br

06:00

Za zdravie a Božie požehnanie

+ Štefan a Albertína Pompáš

D

F

 

18:00

Na úmysel

A

 

18:30

+ Z rodiny Meľovej

H

 

St

2.9.

 

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Mária a Michal Kozáčik

D

 

09:00

Za žiakov a učiteľov CSŠ

A

 

18:00

+ Jaroslav, Miroslav, Irena a Mária

H

 

18:30

+ Anna a Albín Sagan

F

 

Št

3.9.

 

Sv. Gregor

pápež

 

Fk

 

 

 

Br

06:00

+ Eugen, František a Mária

+ z rodiny Kucherkovej

D

H

 

18:00

+ z rod. Ďaďovej, Melicherovej,  Zvarovej a Kontárovej

F

 

17:00

Za duše v očistci

A

 

 

Pia

4.9.

 

 

Fk

 

  

Br

06:00

Za Máriu Jurčíkovú – poďak. za 85 r.

D

 

18:00

Za pomoc v ťažkej životnej situácii

A

 

18:30

Za zdravie a BP pre dcéru Lucku

F

 

VK

17:00

Na úmysel

H

 

 

 

So

5.9.

 

 

Fk

06:30

+ Ján, Mária a Ján Tomlák

D

 

 

14:00

Sobášna svätá omša

H

 

 

15:00

Sobášna svätá omša

D

 

 

16:00

Sobášny obrad

A

 

 

18:00

Na úmysel

A

 

Br

07:00

Poďakovanie za 80 rokov života pre Máriu

F

 

 

 

 

Ne

6.9.

 

 

 

Dvadsiata tretia nedeľa v Cezročnom období

 

Fk

06:30

+ Simona Ižová 10. výr.

H

 

09:00

Za rodinu Florekovú

A

 

11:00

Za veriacich

D

 

14:45

Za pomoc v ťažkej situácii

A

 

Br

07:45

+ Michal Jamrich

D

 

10:00

+ František, Anna, Alojz Červeň

F

 

16:00

+ Ján Božena a Jozef Pávnica

F

 

18:30

Na úmysel

F

 

VK

09:15

+ Mária Laušová

H