Úvod » Oznamy » Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

Dvadsiata druhá nedeľa v Cezročnom období

(36. týždeň, 02.09.2019 – 08.09. 2019)

 • V prvopiatkovom týždni budeme spovedať ráno pred a počas sv. omše, okrem toho:           

             FARSKÝ    KOSTOL–       v pondelok, streda a piatok od 16:00 hod.

             BREZOVEC –                    v utorok od 16:00 hod. a vo štvrtok od 15:00 hod.

              Vyšný Kubín –                 v piatok od 16:00 hod.

 • Vedenie Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne oznamuje žiakom a rodičom, že začiatok školského roka 2019/2020 sa začne spoločnou sv. omšou v Kostole svätej Kataríny v Dolnom Kubíne v pondelok 2. 9. 2019 o 9.00. Keďže je prvopiatkový týždeň, spovedať žiakov a učiteľov budeme už od 8:00. Po skončení sv. omše sa žiaci spoločne s triednymi učiteľmi presunú do školy.
 • V pondelok budú večerné sv. omše venované začiatku školského roka. Pozývame všetkých študentov a pedagógov, aby nový školský rok začali s prosbou o požehnanie.
 • Od stredy tohto týždňa, budú večerné sväté omše vo farskom kostole za účastí rodín.
 • V tomto týždni začínajú sv. omše za účasti detí. Prosíme najmä všetky deti, ktoré sa budú v tomto roku pripravovať na 1. sv. prijímanie, aby prišli na detskú sv. omšu vo štvrtok o 17:00 hod. v kostole na Brezovci. Prihlášky na 1. sv. prijímanie budú rozdávať katechéti v školách.
 • Spolu so sv.omšami za účasti detí, začínajú aj nácviky detského zboru. Všetkých spevákov a hudobníkov aj nových členov pozývame na skúšku vo štvrtok od 15.45 v Charite pod kostolom.
 • Tento týždeň začíname s mládežníckymi svätými omšami, ktoré budú každý piatok vo farskom kostole.
 • Animátori a sestry saleziánky pozývajú deti, ktoré majú záujem chodiť na stretká a krúžky, aby sa do 15.9. písomne prihlásili. Prihlášky možno nájsť vzadu v kostole, prípadne na webovej stránke. Zvyšné informácie možno nájsť na plagáte.  
 • Vo štvrtok po sv. omši bude vo farskom kostole adorácia, ktorú pripraví mládež.
 • Vyšlo nové číslo Farského listu, ktoré opäť ponúka hodnotné články, rozhovor, recept či detský kútik. Zakúpiť si ho môžete pri východe z kostola.
 • Srdečne vás pozývame na Národný pochod za život, ktorý sa uskutoční 22. septembra 2019 v Bratislave. Zapísať sa môžete v sakristii vo farskom kostole a v kostole na Brezovci, do 14.9.2019, aby sme vedeli objednať autobus.
 • V sobotu máme prvú sobotu v mesiaci – Fatimskú. Začneme ráno o 07:00 hod. v kostole na Brezovci modlitbou sv. ruženca, sv. omšou, ktorá bude zakončená adoráciou. Sviatosť oltárna bude vyložená vo Fatimskej kaplnke do 15:00 hod.
 • V sobotu 07.09.2019, budú náuky. Krstná v Pastoračnom centre (vzadu za farským úradom) a sobášna na farskom úrade so začiatkom o 8.00 hod.
 • Sviatosť krstu budeme vysluhovať v nedeľu 08.09.2019 pri sv. omši o 11:00 hod. vo farskom kostole.
 • V stredu 4.9.2019  po svätej omši vo farskom kostole, bude v pastoračnom centre stretnutie lektorov. Chceme poprosiť aj takých, ktorí ešte nečítajú, aby sa zapojili do tejto služby.
 • Upratovanie farského kostola bude v sobotu po rannej svätej omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Sládkovičova, Ťatliaka, Obrancov mieru.
 • Upratovanie kostola na Brezovci bude v sobotu po rannej svätej omši a v pondelok po večernej sv. omši. O pomoc prosíme veriacich z ulice Nemocničná 1949 a 1950.
 • Upratovanie kostol vo VK: rod. Spišákova

BOHOSLUŽOBNÝ PORIADOK VO FARNOSTI DOLNÝ KUBÍN

Tu sa nachádza podrobný rozpis miesta i času svätých omší a ich úmyslov vo farnosti Dolný Kubín. Veľké písmená D, F, H a O  označujú mená kňazov, ktorí danú svätú omšu slúžia. Tento program sa však môže meniť v závislosti od okolností a potreby kňazov. (Skratky: D - dekan Ľubomír Pekarčík, F - kaplán František Ondrek, H – kaplán Dominik Holubčík, A - kaplán Andrej Ondrejka). Skratky FK, Br, VK a NsP označujú kostol, kde sa koná bohoslužba (Fk - farský kostol, Br - Brezovec, VK - Vyšný Kubín, NsP - kaplnka v nemocnici s poliklinikou, CSŠ – Cirkevná spojená škola).

 

 

Po

2.9.

 

 

Fk

06:00

 Stanislav P.

D

09:00

 18:00

Za žiakov, učiteľov a zamestnancov CSŠ

Za zdravie a BP na misiách pre Gregora

A

 F

Br

18:30

+ Božena, Ján a Jozef Pavnica

H

 

 

Ut

3.9.

 

Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi

Fk

06:00

+ Jozef a Františka

D

18:00

Za BP a hojnosť milostí pre Martinu Flajsovú

A

Br

18:30

+ Apolónia Michalčíková

F

NsP

16:00

+ Ján Jackulík

H

 

 

St

4.9.

 

Fk

06:00

+ Vasil, Anna, Ondrej

D

18:00

Za Z a BP pre Rozáliu Zvolenčákovú

H

Br

 

CSŠ

18:30

 

07:45

Za zdravie a BP pre deti a vnúčatá rod. Peškovej

Anton Žmiják 70 rokov života

F

 

A

 

Št

5.9.

 

Fk

06:00

+ Ján a Mária

D

18:00

Za zdravie a BP pre Floriána Janáka

F

Br

17:00

Za snúbencov Petra a Anežku

A

NsP

16:00

+ Ignác a Štefan

H

 

 

Pia

6.9.

 

Fk

06:00

+ Štefan, Irenka, Milan

D

18:00

+ Anna Dludíková

F

Br

18:30

Poďakovanie za 40 rokov života Márie Stužovskej

A

VK

17:00

+ Ján a Matilda

H

 

 

 

So

7.9.

 

Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza

 

Fk

06:30

+ Mária a Štefan Pavlík

D

15:00

16:00

Sobášna sv. omša

Sobášna sv. omša

F

H

18:00

+ Štefan Salva

H

Br

07:00

+ Ľuboš Pšenák

A

 

 

 

 

Ne

8.9.

Dvadsiata tretia nedeľa v cezročnom období

 

Fk

06:30

Za Z a BP pre Borisa

H

09:00

+ Ján Kôpka

A

11:00

Za veriacich

D

14:45

+ Simonka Ižová

F

Br

07:45

Za zdravie a BP pre sestru Helenu

D

10:00

+ Štefan Šuriňák

A

18:30

Na úmysel

F

NsP

16:00

Za Božiu pomoc pre Máriu a Zdena

F

VK

09:15

Poďakovanie za 50 rokov života

H